اطلاعیه در مورد “طرح سرشماری” اتباع افغانستانی فاقد مدرک

قابل توجه اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران

به کلیه اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران اکیدا توصیه می گردد در “طرح سرشماری” با گرفتن نوبت از طریق سامانه  kanoonnobat.ir شرکت نمایند.

ثبت نام برای طرح سرشماری برای سه گروه واجدین شرایط در حال انجام است:

۱. باز سرشماری: برای دارندگان برگه سرشماری سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶:

این گروه باید بعد از اخذ نوبت، به دفاتر کفالت مراجعه نمایند تا برگه باز سرشماری خود را دریافت نمایند.

۲. اتباع افغانستانی فاقد مدرک که قبلا معرفی نامه واکسن خود را از دفاتر کفالت دریافت نموده اند و در طرح سرشماری سال ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ شرکت نکره اند:

این گروه باید از طریق سایت اعلام شده نوبت بگیرند تا مراحل سرشماری خود را تکمیل کنند (ثبت نام تکمیلی واکسیناسیون). بنا بر اعلام دفاتر کفالت، بعد از تکمیل مراحل سرشماری، این افراد یک برگه سرشماری که تا ۳۰ مهر ۱۴۰۱ اعتبار دارد دریافت خواهند کرد.

۳. اتباع افغانستانی فاقد مدرک که در هیچ کدام از طرحهای سرشماری و واکسیناسیون شرکت نکرده اند:

این گروه باید از طریق سایت اعلام شده نوبت بگیرند تا “معرفی نامه واکسیناسیون” برای سرشماری دریافت کنند و در روز مراجعه برای نوبت، سرپرست خانوار باید به همراه همه اعضای خانواده با در دست داشتن تمامی مدارک هویتی (تذکره، پاسپورت، گواهی ازدواج، قولنامه و غیره) به دفتر کفالت تعیین شده مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت رسمی اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور به آدرس www.bafia.ir و به صفحه کمک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد https://help.unhcr.org/iran مراجعه نمایید.