İltica başvurusunda bulundum, şimdi ne olacak?


İltica başvurusunda bulundum, şimdi ne olacak?

Tam kayıt işlemi başvurunuzu tamamlamak üzere Bölgesel İltica Ofislerine veya Bağımsız İltica Birimlerinden birine şahsen davet edileceksiniz. Yunanistan’da yanınızda iseler ve kendilerine de mülteci statüsünün verilmesini arzu ediyorlarsa, aile fertleriniz adına başvuruda bulunabilirsiniz.

Uluslararası koruma başvurusunu yapabilmeniz için yetkili makamlar tarafından sağlanan tercümanlık hizmetinden faydalanma hakkınız bulunmaktadır.

Başvurunuzu yaparken İltica Ofisi personeli tarafından size yöneltilen tüm soruları kesin bir dürüstlükle cevaplamanız gerekmektedir. Sahte delil sunmanız ya da yanlış beyanda bulunmanız hâlinde, bu durum dosyanızın değerlendirilmesine olumsuz etkide bulunabilir.

Uluslararası koruma başvurusu yaptığınızda sizin ve aile fertlerinizin fotoğrafı çekilecektir. Ayrıca sizin ve 14 yaşın üzerindeki aile fertlerinizin parmak izi alınacaktır. Alınan parmak izleri EURODAC Avrupa merkezi bilgi bankasına yüklenecektir ve önkoşulların yerine getirilmesi durumunda başvurunuz başka bir AB üyesi ülke tarafından incelenebilecektir (bkz. “Dublin III”).

İltica Ofisine tüm seyahat belgelerinizi (pasaport) ve başvurunuzun incelenmesi, siz ve aile fertlerinizin kimlik ve kimlik teyidi ile, menşe ülkenizi ve aynı zamanda medeni durumunuzla  ilgili sahip olduğunuz herhangi bir başka belgeyi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurunuzun tam kayıt işlemi, kimlik bilgilerinizi, menşe ülkenizi, baba ismi, anne ismi, eş ve çocuklarınızın ismi, eğer varsa e-posta adresinizi, eğer varsa biyometrik bilgilerinizi, uluslararası koruma talep etmenizin tüm nedenlerini, ikamet veya kaldığınız adresi, başvurunuzun hangi dilde incelenmesini arzu ettiğinizi ve eğer arzu ederseniz vekaleten atadığınız temsilciyi içermektedir.

Başvurunuzun herhangi bir aşamasında iletişim bilgilerinizin değişmesi durumunda, İltica Ofisini bilgilendirmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/allagi-stoicheion-epikoinonias/  (bilgiler  Yunanca ve İngilizce sunulmaktadır).

Eğer refakatsız çocuksanız, sizden ve bakımınızdan sorumlu yasal veli/vekil tarafından mülâkatınız hakkında bilgi edinmelisiniz. Sizden sorumlu yasal veli/vekil mülâkata davet edilecek olup sizinle birlikte mülâkata da katılabilir. Yaşınızla ilgili şüphe olması durumunda, bunun belirlenmesi amacıyla makamlar sizi sağlık kontrolüne tâbi tutabilir. Gerek sizin gerekse sizden sorumlu yasal veli/vekilin süreçle ilgili bilgi sahibi olması ve siz veya yasal veli/vekilinizin rıza göstermesi gerekmektedir. Yasal yaşa erişmemiş refakatsız çocuksanız aşağıdaki bağlantıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/asynodeytoi-anilikoi/.

Aşağıda belirtilen ülkelerin vatandaşı  veya vatansız olup bu ülkelerde geçmişte ikâmetiniz olmuşsa (Gana, Senegal, Togo, Gambia, Fas, Cezayir, Tunus, Arnavutluk, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, Ermenistan, Pakistan ve Bangladeş) şu konular hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir :

  • Ülkeniz, ulusal güvenli menşe ülke listesinde yer almaktadır, yani İltica Ofisi tarafından o ülkeye geri dönmeniz durumunda kovuşturma veya ciddi zarar görme tehlikeniz olmadığı ve sözkonusu ülkede etkin devlet güvencesi olduğu varsayılmaktadır.
  • Bunun aksine inanmanız için ciddi sebeplerin varolması durumunda, bu sebepleri beyan edip kanıtlamanız gerekmektedir ve
  • Başvurunuz çok hızlı bir süreçle incelenecek olup mülâkat esnasında kovuşturmaya uğrama korkunuzu dayandırdığınız koşulları veya vatandaşı olduğunuz ülkeye geri dönmeniz durumunda kalacağınız ciddi zarar görme tehlikesini net, somut, tutarlı bir şekilde dile getirip açıklayamadığınız takdirde başvurunuz asılsız/temelsiz sayılıp reddedilecektir.

İşkence, tecavüz veya başka türde ciddi şiddet eylemleri mağduru  iseniz, size yardımcı olmaları için, makamları bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

İltica Ofisi mülâkat tarihinizi belirleyecek ve size altı (6) aya kadar geçerli olabilecek Uluslararası Koruma İltica Başvuru Kartı verecektir. Bu İltica Başvuru Kartını her zaman yanınızda taşımanız gerekmektedir. Başvurunuzla ilgili vereceğiniz bilgilerde gizlilik esas alınacaktır. İltica Ofisinin tüm memurları gizlilik ilkesine bağlı kalacaktır ve başvurunuzun incelenmesi esnasında vereceğiniz bilgiler, iddia edilen kovuşturma veya ciddi zarar makamlarıyla paylaşılmayacaktır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği veya hukuki, tıbbi, ve psikolojik destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu ile iletişime geçmeyi talep edebilirsiniz.

Süreç esnasında avukat veya sizin belirlediğiniz bir danışman desteğini isteme hakkına sahipsiniz (İltica Ofisinin aracılığı olmaksızın). Bu durumda, mülâkatınıza katılabilmesi veya İltica Ofisi nezdinde sizi temsil edebilmesi için avukat veya danışmanın adına ıslak imzanızın tasdik edildiği vekaletnâme düzenlemek zorundasınız. Bu durumda avukat veya danışman için yapacağınız masraflar size aittir. Ücretsiz hukuki yardım hizmeti sunan sivil toplum kuruluşları da mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen bu bağlantıya tıklayınız https://help.unhcr.org/greece/el/where-to-seek-help/other-services/

Bunun için ciddi sebeplerin var olması durumunda, mülâkatınızın gerçekleştirecek tercümanın veya memurun tercih ettiğiniz cinsiyetten olmasını isteyebilirsiniz. Bununla ilgili talebiniz İltica Ofisi tarafından değerlendirilecek ve mümkünse yerine getirilecektir.

İltica davanızın incelendiği tarihte bizzat İltica Ofisinde olmanız gerekmektedir, aksi takdirde iltica başvurunuz durdurulup kartınız  artık geçersiz olacaktır.


Adım: İltica Ofisi ile Mülâkat

Detaylı mülâkatın yapılacağı tarihte İltica Ofisinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Mülâkat esnasında İltica Ofisi personeli  başvurunuzda yer alan bilgiler hakkında ve bunun yanında kimliğiniz, Yunanistan’a geliş şekliniz, kendi ülkenizi veya yaşamakta olduğunuz ülkeyi terk etme sebepleriniz ve bu ülkeye geri dönememe veya dönmeyi istememe sebeplerinize dair sorular yöneltecektir. Mülâkat sırasında, gerekli olduğunu düşündüğünüz diğer belge ve kanıtları sunmanız mümkündür. İltica Ofisi, karar verirken ihtiyaç duyabileceği belgeleri saklamayı uygun görebilir ve bu durumda sunduğunuz belgeler için size imzalı bir alındı kağıdı verilecektir.

Ailenizin her yetişkin üyesi ile ayrı bir mülâkat gerçekleştirilecektir. Olgunluğu, ve yaşadığı sarsıcı tecrübelerin yol açtığı psikolojik etkiler de göz önünde bulundurularak, reşit olmayan her bir aile ferdiyle de mülâkat gerçekleştirilecektir.

Mülâkat esnasında tercüman olacaktır. Tercüme hizmeti anladığınız dilde olacaktır. Tercüme hizmeti ücretsizdir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR veya hukuki, tıbbi ve psikolojik destek sağlayan başka bir sivil toplum kuruluşu ile görüşme talebinde de bulunabilirsiniz.

Mülâkata  avukat veya danışman (doktor, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı) eşliğinde katılabilirsiniz. Adına yazılı vekaletname düzenlemek zorunda olduğunuz bu kişi mülâkatınıza katılabilir veya sizi İltica Ofisi nezdinde temsil edebilir. Avukat veya danışman ücreti veya masrafı size aittir.

Mülâkatınız ses cihazı ile kayıt altına alınabilir. Mülâkatı gerçekleştiren memur, mülâkatın tüm soru ve yanıtlarından oluşan bir metin (tutanak) oluşturacaktır. Mülâkatın ses cihazı ile kayıt altına alınmaması durumunda, içeriğini doğrulamak, düzeltmelerin yapılmasını rica etmek ve imzalamak için, tutanağı tercüman yardımı ile okuyarak  kontrol etmeniz gerekmektedir. Dilekçe düzenleyerek mülâkat tutanağının bir nüshasını veya ses cihazı kaydının bir örneğini alabilirsiniz.

Kadın iseniz,  imkan dahilinde olması halinde, mülâkatın İltica Ofisinden kadın bir çalışan ve kadın tercüman eşliğinde yapılması talebinde bulunma hakkınız vardır. Her hâlükârda, geçerli bir sebep sunmanız şartıyla, mülâkatınızın ve tercümesinin seçtiğiniz cinsiyetten bir kişi tarafından yapılmasını talep edebilirsiniz. Talebiniz İltica Ofisi tarafından değerlendirilecektir.

Mülâkatta söylediğiniz her husus gizli tutulacaktır. Bu bilgiler, sizi muhtemelen kovuşturanlara bildirilmeyecek, ancak diğer Yunan makamlarıyla paylaşılabilecektir.

Göç ve İltica Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret ederek mülâkat hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İlgili bağlantı: https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/i-synenteyxi/ (Bilgiler Yunanca ve İngilizce olarak yer almaktadır).


Adım 3: Yunan makamlarının başvurunuzla ilgili kararı

Mülâkattan sonra, İltica Ofisi mülâkat esnasında iddia ettiğiniz tüm hususları, başvurunuzu kanıtlamak için sunmuş olduğunuz delilleri, menşe ülke bilgilerinizi ve idari dosyanızda yer alan tüm bilgileri göz önünde bulundurarak başvurunuzla ilgili kararını verecektir.

Mülâkatın ardından İltica Ofisi sizlere mülteci statüsünü veya ikincil koruma statüsü tanıyacak veya yapmış olduğunuz başvurunun reddi yönünde bir karar verecektir.

Uluslararası koruma başvurunuz reddedilirse, hakkınızda ülkeden uzaklaştırılma kararı çıkarılacaktır.

Kararı içeren belgenin gönderilmesi ile birlikte,  kararın içeriğinin ve sonuçlarının yer aldığı sade ve anladığınız dilde, ek bir belge de gönderilecektir.

Kararı bizzat alabileceğiniz gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da alabilirsiniz (avukatınıza da gönderilebilir).

Eğer bunu arzu etmeniz halinde, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) gönüllü geri dönüş programıyla, menşe ülkenize geri dönme imkanınız bulunmaktadır.

İkametgah adresi veya telefon numaranızı değiştirmeniz durumunda, İltica Ofisini hemen bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzun incelenmesi devam ederken, dilerseniz, başvurunuzu geri çekebilirsiniz. Bu durumda başvurunuz incelenmeyecek, ülkede kalmanıza izin verilmeyecek ve başka bir oturma iznine sahip değilseniz, Yunanistan’dan ayrılmak zorunda kalacaksınız.

Mülâkattan sonra neler olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için Göç ve İltica Bakanlığının internet sitesini ziyaret edebilirsiniz https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasia-asyloy/.

Yunanistan Cumhuriyeti tarafından sizlere Mülteci statüsü tanınması durumunda, üç (3) yıl geçerli olan oturma izni alabilirsiniz. Hak sahibi olarak eğer arzu ederseniz, Yunan Cumhuriyetine ait seyahat belgesi alarak diğer Avrupa birliği ülkelerini doksan (90) güne kadar ziyaret etmeniz mümkündür.
İkincil koruma sahipleri için bir (1) yıl geçerli olan oturma izni verilmektedir. Bu tekrar kontrol şartıyla iki (2) yıl daha yenilenir. Olumlu karar hakkında daha fazla bilgi için bağlantıya giriniz https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/thetiki-apofasi/.

İltica başvurunuz reddedilirse, veya ikincil koruma statüsü tanınmasına rağmen siz mülteci statüsü hakkınızın olduğunu düşünüyorsanız, İtiraz Mercii nezdinde (2. derece) bu karara itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz başvurunuzu, bu red kararını veren ilgili Bölgesel İltica Ofisi veya Yetkili İltica Birimine, elinize almış olduğunuz karar metninde belirtilen süre zarfında yapmanız gerekmektedir.

Kararı veren Bölgesel İltica Ofisinin (veya İltica Biriminin) uzağında olan herhangi bir barınma tesisinde kalıyorsanız, itiraz başvurunuzu en yakın İltica Ofisine yapabilirsiniz. Bu durumda, itiraz başvurunuz  aynı gün elektronik olarak e-posta aracılığı ile, kararı veren bölgesel İltica Ofisi veya bağımsız İltica Birimine gönderilecektir. İtiraz başvurunuzu yapabilmek için bizzat yetkili İltica Ofisine gitmeniz gerektiği gibi yanınızda, siz veya avukatınız tarafından imzalanmış, itiraz başvurusu için gerekli belgeyi de (itiraz başvurusunu) getirmeniz gerekmektedir. Eğer tutuklu iseniz itiraz başvurunuzu tutuklu olduğunuz tutukluluk merkezi veya merkezin Yöneticisine vermek zorundasınız. Bu kişi itiraz başvurunuzu faks veya elektronik olarak, kararı veren bölgesel İltica Ofisi veya Bağımsız İltica Ofisi Birimine gönderecektir.

İtiraz başvurusunu yaptıktan sonra size yeniden bir Uluslararası Koruma Başvuru Kartı verilecektir.

İitica Ofisi 2. derecedeki itiraz başvurunuzun değerlendirilmesi esnasında başvurunuzu ücretsiz olarak desteklemek amacıyla, avukatlardan oluşan hukuki danışmanlar veri tabanına sahiptir. Hukuki destek almak için, aşağıdaki adresten elektronik olarak başvuruda bulunabilirsiniz https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/.

İtiraz başvurunuz Bağımsız İtiraz Kurulu tarafından incelenecektir. Bağımsız İtiraz Kurulu,  genellikle, dosyanızın içeriğindeki bilgilerden yola çıkarak başvurunuzu inceler ve bizzat sizi mülâkata davet etmez. İtirazınızın görüşüleceği tarih hakkında bilgi sahibi olacağınız gibi, eğer arzu ederseniz, Bağımsız İtiraz Kurulunun dikkate alması gereken ilave bilgileri de hangi tarihte sunmanız gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Bağımsız İtiraz Kurulu tarafından mülâkata davet edilmeniz durumunda, gerçekleşecek mülâkat tarihinden on (10) iş günü öncesinden size bilgi verilecektir. İtiraz Kuruluna avukat veya başka bir danışman eşliğinde katılma hakkına sahipsiniz.

Bağımsız İtiraz Kurulu  size mülteci statüsünü veya ikincil koruma statüsünü verebilir veya başvurunuzu reddedebilir.

İtirazınızın reddedilmesi veya ikincil koruma statüsü almanız durumunda, mülteci statüsüne sahip olmanız  gerektiğini düşünüyorsanız, kararın size tebliğ edildiği günden itibaren otuz (30) gün içerisinde, kararın iptali için bölgesel yetkili İdari Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunabilirsiniz. İptal başvurusu kararın otomatik olarak askıya alınmasını sağlamaz, yani itiraz başvurunuz reddedildiği takdirde ülkeden uzaklaştırılmanız mümkündür.

Başvurunuzun reddedilmesi durumunda, ülkeden uzaklaştırılana veya başvurunuz hakkında nihai olumlu karar verilene kadar Sınırdışı Edilme Öncesi Tutukluluk Merkezinde tutulacaksınız. Sınırdışı Edilme Öncesi Tutukluluk Merkezinde, gerek sonradan yapılmış yeni başvuru veya iptal başvurusu ya da askıya alma başvurusu yapmış olsanız bile, tutuklu kalacaksınız. İtiraz başvurunuzun reddedilmesi durumunda, Bağımsız İtiraz Kurulu ülkenize geri dönmeniz yönünde karar verecektir.

İkinci derecede iltica süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göç ve İltica Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Göç ve İltica Bakanlığının internet sitesinde süreçle ilgili bilgi 18 dilde mevcuttur.