Ηak sahibi olanların, kişisel verilerinin BMMYK tarafından toplanması ve işlenmesi hakkında bilgilendirilmesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünyanın dört bir yanındaki mültecilere koruma ve çözümler sağlama misyonuna sahip, uzmanlaşmış bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur.

BMMYK, mültecilere ev sahipliği yapan devletlerle yakın işbirliği içinde çalışır. Yüksek Komisyonun rolü her bağlamda farklılık göstermektedir. Yunanistan’da BMMYK resmi kayıt prosedürlerini yürütmemekte, kişisel kimlik belgeleri düzenlememekte ve sığınma başvurularını incelememektedir. Yunan devleti bu prosedürleri yürütmek için münhasır yetkiye sahiptir. Geçerli yasal çerçeve bağlamında, Yunan makamları kişisel verilerinizi toplar ve işler.

Sağlık durumu, ırk, din, kaçış nedenleri, insan hakları ihlalleri gibi hassas bilgiler de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, aile üyeleri, adres, vb) BMMYK ile paylaştığınızda, BMMYK’nın bu tür kişisel verileri nasıl ele alacağını ve hak ve yükümlülüklerinizin neler olduğunu bilmelisiniz.

BMMYK, insani yardım çalışmalarını yürütmek amacıyla ya da özel durumlarda temel çıkarlarınızı, emniyet ve güvenliğinizi ya da diğer kişilerin emniyet ve güvenliğini korumak için kişisel verilerinizi yalnızca sizin rızanıza dayanarak toplayabilir ve kullanabilir (“işleyebilir”).

Yunanistan’da sizden kişisel verilerinizi BMMYK’ye vermenizin istenmesinin amacı, BMMYK’nin ortak kuruluşlarla işbirliği içinde kendi imkanları dahilinde size yardım sağlamasını mümkün kılmaktır.

Bu yardım, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri, kabul ve entegrasyonla bağlantılı mevcut programlara entegrasyonu içerebilir. Çocuklar ve diğer hassas gruplar, özel devlet hizmetlerine veya yardımlarına erişim için BMMYK desteği ve müdahalesi gibi diğer yardım türlerinden de faydalanabilir.

BMMYK personeli, sizin durumunuzda makul olarak BMMYK’nin ne yapmasını beklemeniz konusunda sizi bilgilendirecektir.

Şu anda ve gelecekte sağladığınız tüm kişisel verilerin gizli kalacağının bilmeniz gerekir. Bu, verilerinizin BMMYK tarafından güvenli bir şekilde saklandığı ve yalnızca sizin davanızla ilgili belirli bir amaç için bu verileri bilmesi gereken BMMYK çalışanları tarafından erişilebileceği anlamına gelir.

BMMYK kişisel biyo-verilerinizi talep edilme amacına bağlı olarak gerekirse ev sahibi devletin, yani Yunanistan’ın yetkililerine yeniden paylaşabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda BM Yüksek Komisyonu’nun işbirliği yaptığı Kuruluşlarla da paylaşılabilir. İşbirliği kuruluşları Veri koruma politikasına tabidir ve kişisel verilerinizin korunmaya ve gizli tutulmaya devam etmesi için BMMYK’nin Veri Koruma Politikasına da bağlıdır. BMMYK, kişisel verilerinizi menşe ülkenizdeki yetkililerle paylaşmayacak ve kişisel verileriniz, açık rızanız dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir.

Rectangle

Her zaman doğru bilgi verin. Doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz önemlidir. Davanızın özel amacına bağlı olarak, BMMYK’yi kişisel durumunuzdaki değişiklikler (örn. aile yapısı) konusunda da bilgilendirmeniz gerekebilir. Reddetme veya vermemek BMMYK ve/veya ortak kuruluşlarının size yardımcı olamamasına neden olabilir.

Kişisel verilerinizle ilgili belirli haklara sahip olduğunuzu bilmelisiniz:

☼ . ERİŞİM: BMMYK tarafından kaydedilen kişisel verilerinize erişim talep etme hakkına sahipsiniz.

☼ DÜZELTME VE SİLME: Yanlış, eksik, fazla veya fazla olan kişisel verileri, yanlış veya eksik olduğuna dair kanıt sunmak kaydıyla düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz.

☼ İTİRAZ: Kişisel verilerinizin işlenmesine, özel kişisel durumunuzla ilgili nedenlerle dayalı olarak itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri sahibinden bir talep veya sorgu göndermek için lütfen [email protected] adresine bir e-posta gönderin.