خیوس

اگر به کمک حقوقی نیاز دارید ، می توانید با هر یک از سازمان های غیر دولتی زیر که مشاوره حقوقی رایگان درخیوس ارائه می دهند ، مشورت کنید

توصیه می شود برای بررسی در دسترس بودن خدمات پشتیبانی و ساعات کار ابتدا تماس بگیرید

  1. متادراسی مشاوره حقوقی : کجا؟ ساختار کنترل شده بسته خیوس (ویال) هر سه شنبه و پنج شنبه اطراف ساعت ۱۲:۰۰- ۱۴:۰۰ ( مشاوره حقوقی و نمایندگی برای مراحل پناهندگی( درجه اول . اعتراض ، پیوند خانوادگی و غیره.)

تلفن :۳۰۶۹۸۶۰۷۴۱۲۵   +


2. EqualRightsBeyondBorders. کجا؟ – خیابان میتروپولیتو پولیکارپو 1 – مشاوره حقوقی و نمایندگی برای مراحل پناهندگی ( درجه اول . اعتراض ، پیوند خانوادگی و غیره.) – کی؟ دوشنبه-جمعه | ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ، چطور؟ برای گرفتن وقت به WhatsApp پیام دهید یا تماس بگیرید : ( فرانسوی )⎫ ۳۰۶۹۴۴۷۰۷۷۳۰ +⎫ ( همه زبان ها به جز فرانسوی ) ۳۰۶۹۴۵۵۳۱۷۴۸ +


3. A.S.S.I.s.T. کجا؟ – خیابان آپلوتاریاس ۴۴ ( طبقه سوم ) – مشاوره حقوقی و نمایندگی برای مراحل پناهندگی ( درجه اول . اعتراض ، پیوند خانوادگی و غیره.) – کی؟ دوشنبه – جمعه |  ۹:۰۰الی ۱۷:۰۰  – برای گرفتن وقت ، SMS یاپیام صوتی ارسال کنید در WhatsAppبه زبان های عربی،فارسی،انگلیسی،فرانسوی،لینگالا،سومالی و یونانی  : ۳۰۶۹۴۸۱۰۰۴۴۷+


اگر شما متقاضی پناهندگی ( متقاضی حمایت بین المللی ) هستید و مراحل ارائه درخواست خود را برای حمایت بین المللی تکمیل کرده اید و یک “کارت متقاضی حمایت بین المللی” یا “کارت متقاضی پناهندگی” معتبر دارید، پس از گذشت شش (۶) ماه از تاریخ ارائه درخواست حمایت بین المللی حق دسترسی به مشاغل حقوق بگیر یا ارائه خدمات یا کار را دارید.