آتن

اگر به کمک حقوقی نیاز دارید ، می توانید با هر یک از سازمان های غیر دولتی زیر که مشاوره حقوقی رایگان در آتن ارائه می دهند ، مشورت کنید

توصیه می شود برای بررسی در دسترس بودن خدمات پشتیبانی و ساعات کار ابتدا تماس بگیرید

1. SolidarityNow– مرکز همبستگی آتن  (ASC)

آدرس : دوموکو 2Email: [email protected] – تلفن :  ۳۰۲۱۰۸۲۲۰۸۸۳ +


2. Caritas Hellas Caritas Social Spot

آدرس : رنه پی او  A2 – Email: [email protected] – تلفن : ۲۱۳۰۹۰۹۹۴۰ ۳۰       + 


3. PRAKSIS – خدمات قانونی

آدرس : سارپیدونوس 24 –  Email: [email protected]  تلفن: ۳۰۲۱۰۸۳۲۱۳۷۰۴ +


4. شورای یونانی برای پناهندگان (ΕΣΠ)

آدرس : GCR سولومو 25 – تلفن :   ۳۰۶۹۴۸۰۶۵۷۷۱+

عربی/۶۵۴۳۴۹۳ ۰۳۰۶۹۳+

فارسی/دری ۳۰۶۹۰۷۰۳۵۸۳۲ +

فرانسوی ۳۰۶۹۳۶۶۲۷۹۳۰ +

لینگالا ۳۰۶۹۴۸۰۶۵۷۷۱ +

کرمانجی/سورانی ۳۰۶۹۰۷۰۳۵۸۴۵ +

ترکی۳۰۶۹۳۶۵۴۳۴۹۱  +