خطوط تلفن درخواست کمک


۱۰۵۶ – خط تلفنی ملّی درخواست کمک برای کودکان ۱۰۵۶ SOS( لبخند کودک ) رایگان

۲۴ ساعت در روز . گروه داوطلب مترجمین به زبان های عربی و فارسی موجود می باشد و این خط کمکی نیزبه شماره اروپایی کمک های اضطراری  ۱۱۲ و همچنین سازمان ساوا (SAWA) متصل می باشد.

هدف اصلی این خط تلفنی درخواست کمک ، حفاظت و دفاع از حقوق بچه ها می باشد.

گزارش های مربوط به قربانیان کودک آزاری را می پذیرد.

در صورتی که جان کودکان در خطر باشد فوراً اقدام خواهد کرد.

حمایت روحی روانی به کودکان و نوجوانان و مشاوره به والدین و آموزگاران ارائه می کند.

اطلاع رسانی  و راهنمایی راجع به مسائلی که مربوط به حقوق و حفاظت از کودکان است.

گفتگوهای تلفنی محرمانه می باشند و ضبط نمی شوند.

این خط تلفنی درخواست کمک  ، عضو شبکه جهانی خطوط درخواست کمک می باشد  (Child Helpline International).


۲) اپلیکیشن چَت ۱۰۵۶ (Chat 1056)

اپلیکیشن چَت ۱۰۵۶ در راستای گسترش خط ملّی درخواست کمک اضطراری برای کودکان (SOS 1056) می باشد . یک روش جدید و فوری ارتباطی برای کودکانی است که با ارتباط نوشتاری احساس امنیت بیشتری می کنند.

از طریق اپلیکیشن چَت ۱۰۵۶ (Chat 1056) ، کودکان بصورت اینترنتی خدمات مشاوره ای و حمایتی دریافت می کنند . اپلیکیشن  ۱۰۵۶ ویژگی های منحصر بفردی دارد که کودکان را تشویق می کند که در یک محیط امن حرف های خود را بیان کنند:

 

 • به طور انحصاری برای کودکان طراحی شده است
 • رایگان و ناشناس است
 • با هروسیله ای قابل دسترس و کاربردی است
 • بصورت ۲۴ ساعته و در تمام ۳۶۵ روز سال فعال است
 • توسط کادر مجرب روانشناسان و مددکاران اجتماعی که بصورت لحظه ای به ارائه کمک مشغول اند ، تشکیل شده است.
 • با تامین امنیت کامل در مدت زمان گفتگو از کودکان محافظت می کند .

برای اطلاعات بیشتر https://www.hamogelo.gr/gr/en/paidia-thimata-visa:chat-1056/


۱۱۰۷ خط ملی حمایت از کودکان

رایگان ۲۴ساعت / روزانه

در موارد ا ضطراری، اطلاعات و‌توصیه های  فوری در دسترس و‌همچنین حمایت روانی و اجتماعی در مواردی که مربوط به کودکان و نوجوانان است و یا  در معرض خطر هستند.

ارتباط با خدمات ذیصلاح، بسیج سازوکارهای مداخله ا ضطراری.

والدین در مسایل مربوط به فرزندان و نقش والدینی خود اطلاعات و مشاوره دریافت میکنند.

بخشی از مرکز ملی همبستگی اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی است.

این سازمان در مارس ۲۰۱۲ تاسیس شد و به در خواست ها برای همه اشکال خشونت علیه کودکان و‌نوجوانان رسیدگی میکند. خط کمک اجتماعی ۱۹۷ متعلق به شبکه ارائه خدمات مرکز ملی همبستگی اجتماعی است.

 


۴) ۱۱۶۱۱۱- خط اروپایی حمایت از کودکان و نوجوانان ( لبخند کودک)

رایگان ۲۴ ساعت / روزانه. یک تیم از مترجمان داوطلب در زبان های عربی و فارسی وجود دارد و خط کمک به شماره اورژانس  ۱۱۲ اروپا و همچنین سازمان SAWA متصل می‌باشد.

خط  کمکی که به کودکان، نوجوانان، والدین و معلمان در مورد هر موضوعی که مربوط به آنها باشد مشاوره و‌حمایت روانی ارائه میکند.

این شماره برای همه کشورهای اروپای مصداق میکند! مکالمات تلفنی محرمانه است.

این خط یکی از خط های شبکه بین‌المللی خط های کمک به کودکان است ( Children Helpline International ).


۵) ۸۰۰۱۱/۸۰۰۱۵ خط کمک « حمایت»

رایگان از دوشنبه تا جمعه: ۹ صبح – ۳ بعد از ظهر.

خط راهنمای «حمایت» ۸۰۰۱۱۸۰۰۱۵ مرکز یونانی اینترنت ایمن، تحت نظر واحد سلامت نوجوانان دومین کلینیک اطفال دانشگاه آ تن و با حما یت کمیسیون اروپا کا ر میکند.

در مورد کودکان و خانواده آنها.

ارائه پشتیبانی و مشاوره در مورد مسائل مربوط به استفاده از اینترنت، تلفن همراه و بازی های الکترونیکی ( آزار و اذیت، اعتیاد، مواد مضر، کودک کامی( پدوفیلی) و غیره)


۶) ۱۱۵۲۵- خط تلفنی کمک « باهم برای کودک »، اتحادیه « با هم برای کودک»

هزینه تماس محلی، دوشنبه تا جمعه : ساعت ۹ صبح – ۹ شب

مشاوره برای کودکان، نوجوانان، والدین و معلمان.

مشاوره رایگان سلامت روان کودکان در مورد مسائل خشونت خانگی و کودکان با نیازهای ویژه.


۷) ۸۰۰۱۱۳۲۰۰۰- خط کمک برای کودکان، مدافع کودک

رایگان، دوشنبه تا جمعه: ساعت ۹ صبح- ۴ بعد از ظهر

خط تلفن کمکی وکیل مدافع کودکان که تماس های کودکان و نوجوانان تا ۱۸ سا له را می پذ یرد.


۸) ۱۱۱۸۸- دادسرای جرایم الکترونیکی (وزارت نظم عمومی و حمایت از شهروندان)

شهروندان می‌توانند برای گزارش جرایم ارتکابی از طریق اینترنت و مسائل مربوط به حمایت از کودکان از قبیل پورنوگرافی کودکان، اغوای خردسالان از طریق اینترنت و غیره به دادسرای جرایم سایبری مراجعه کنند.

همچنین شهروندان به شماره تلفن ۲۱۰۶۴۷۶۴۶۴ ارجاع داده می‌شوند.

۳۰۲۱۳۲۱۲۸۸۸۸+  و ۳۰۶۹۴۲۷۷۳۰۳۰+ خط تلفن مکانیسم ملی واکنش اضطراری برا کودکان بی سرپرست در شرایط زندگی نا امن.

با مکانیسم ملی واکنش اضطراری، دبیر خانه ویژه حمایت از خردسالان بدون همراه ( وزارت مهاجرت و پناهندگی)، برای همه  کودکان بدون همراه در شرایط زندگی نا نطمئن، تماس بگیرید.


) خط تلفن مکانیزمِ ملیِ پاسخگوییِ اضطراری٫ به شناسایی و مکان یابی کودکان نیازمند کمک می کند

(۰۰۳۰-۲۱۳۲۱۲۸۸۸۸ و ۰۰۳۰-۶۹۴۲۷۷۳۰۳۰٫ از طریق واتساپ و وایبر) که به شش ۶ زبان و روزها و ساعات ذکر شده دردسترس می باشد:

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب

شنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ شب

این خط تلفن و واحدهای سیار در این زمینه:

 • اطمینان می دهند که کودکان هرگز در معرض خطرات بدرفتاری یا سوء استفاده در خیابان ها قرار نمی گیرند.
 • به یافتن و محافظت از کودکان بدون همراه که بی خانمان هستند یا در معرض دیگر شرایط زندگی نا مطمئن هستند٫ کمک می کنند.
 • مسکن اضطراری فراهم میکنند.
 • تسهیل در ثبت نام فوری توسط مقامات مربوطه محلی.
 • ارائه نمودن پشتیبانی روانشناسی٫ حقوقی٫ پزشکی و مترجمی.
 • هدایت نمودن ارزیابی برای بهترین منافع.

۱۰) ۱۱۶۰۰۰- خط تلفن اروپا برای کودکان گمشده (نهاد لبخند کودک در سطح ملی)

برای یونان، لبخند کودک، نهادِ ملیِ خط اروپایی ۱۱۶۰۰۰ برای کودکان گمشده است که پشتیبانی و حمایت رایگان برای کودکانی که گم شده اند و خانواده های آنها ارائه می دهد.

بصورت رایگان، ۲۴ ساعت/ شبانه روز گروه مترجمین داوطلب به زبانهای عربی و فارسی وجود دارند و خط تلفن برای کمک با شماره اضطراری اروپایی (۱۱۲) و همچنین با سازمان SAWA  مرتبط می باشد.

گزارشها و تماسها ممکن است بی نام و نشان باشند یا نباشند. در مورد کودکان گمشده (فرار نوجوان، ربوده شدن، ربوده شدن توسط والدین، ناپدید شدن نگران کننده) کمک ارائه می شود. این گزارشها به مسئولین مربوطه ارسال می گردند.

خط تلفن ۱۱۶۰۰۰ منحصرا توسط مددکاران اجتماعی و روانشناسان واجد شرایط کار می کند و در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۳۶۵ روز سال در سطح ملی در دسترس می باشد.

تماس با خط ۱۱۶۰۰۰ از طریق تلفن ثابت و تلفن همراه رایگان است. از باجه تلفن نیازی به کارت تلفن نیست و در صورت استفاده از کارت اعتباری، نیازی به واحدهای موجود‌ِ آن (شارژ) نیست.

خط تلفن برای کمک، عضو خطهای تلفنِ کمکیِ شبکه بین المللی (Child Helpline International) می باشد.