قانون لباس زی

قانون لباس زی( ویدیو را اینجا  ببینید) راهنمای ساده‌ای است که به والدین کمک میکند تا به کودکان توضیح دهند که، در کجا دیگران نباید سعی به لمس کردن آنها کنند، چگونه واکنش نشان دهند و به کجا برای کمک مراجعه کنند. قانون لباس زیر چه می‌گوید؟ ساده است: هیچ کس حق لمس کردن کودک در قسمتهایی از بدنش که با لباس زیر پوشانده شده است را ندارد. و کودکان نیز نباید دیگران را در این قسمت ها لمس کنند. این قانون همچنین کمک میکند تا به کودکان توضیح دهیم که بدن آنها متعلق به خود آنهاست، اینکه همان طور که رازهای خوب و بد وجود دارد، لمس های خوب و بد هم وجود دارند.

تقریبا از هر پنج کودک یک کودک‌ قربانی نوعی آزار جنسی و خشونت است. این اتفاق برای هر کودکی صرف نظر از جنسیت، سن، رنگ پوست، طبقه اجتماعی و مذهب ممکن است رخ دهد. اغلب شخص مرتکب کسی است که کودک می شناسد و به او اعتماد دارد. و همچنین ممکن است مرتکب کودک دیگری باشد.

شما میتوانید از بروز این اتفاق برای فرزندتان جلوگیری کنید: کلید اصلی ارتباط  خوب با کودکان است. این امر مستلزم شفافیت، قاطعیت، صراحت و فضایی  دوستانه و غیر ارعاب کننده است . قانون لباس زیر می‌تواند در این مورد به شما کمک کند. یک کودک هرگز برای یاد گیری قانون لباس زیر کوچک نیست، زیرا سوء استفاده در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد. اگر از صحبت کردن در مورد این موضوع با فرزندتان احساس راحتی نمیکنید، به یاد داشته باشید که احتمالا برای شما به عنوان یک بزرگسال دشوارتر از یک کودک است.

کودکان باید بدانند که متخصصانی وجود دارند که می‌توانند به طور ویژه کمک کننده باشند ( معلمان، مدد کاران اجتماعی، میانجی گران، پزشکان، روانشناس مدرسه، پلیس)، و همچنین خطوط تلفنی کمکی وجود دارند که کودکان می‌توانند با آنها تماس بگیرند و از آنها مشاوره بخواهند. برای اطلاعات بیشتر به این سند در (اینجا ) مراجعه کنید .