بهداشت

خدمات بهداشت عمومی در اکوادور رایگان است.
تمام افراد صرف نظر از  ملیت، وضعیت مهاجرت و داشتن یا نداشتن مدارک، حق دسترسی به این خدمات را دارند.

اگر نیاز به مراقبت دارید، با خیال راحت مراجعه کنید، برای نداشتن مدرک یا ویزا مجازات و جریمه نمی شوید.

در زیر می توانید اطلاعات مربوط به نحوه دسترسی به سیستم بهداشت عمومی را بیابید.