دسترسی به خدمات بهداشتی

تمام افراد مهاجر حق دسترسی به خدمات بهداشتی در سراسر کشور را دارند. نهادهای دولتی یا خصوصی به هیچ وجه نمی‌توانند به دلیل ملیت یا وضعیت مهاجرت یک فرد از درمان او خودداری کنند. در نظام سلامت عمومی، مراقبت رایگان است.

به یاد داشته باشید که برای درمان به مدرک خاصی نیاز ندارید.

در صورت نیاز به مراقبت‌های پزشکی، به نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانیِ منزل خود مراجعه کنید و در پزشکی عمومی، زنان و زایمان، روانشناسی، دندانپزشکی و کنترل کودک سالم وقت بگیرید. یکی از اعضای خانواده می‌تواند از طرف شما وقت ملاقات درخواست کند، آنها فقط به اطلاعات شناسایی شما نیاز دارند.

در موارد اورژانسی می‌توانید به نزدیک ترین مرکز بهداشتی به خانه خود مراجعه کنید.