استثمار و آزار جنسی توسط فعالان بشردوستانه

شما یا کسی که می شناسید:

  • آیا در ازای دریافت غذا، پول، پوشاک، سرپناه یا هر نوع حمایت یا کمک دیگری مجبور به مبادله جنسی یا انجام هر عملی با ماهیت جنسی (مانند دست زدن، مالش، نمایش گرایی و رفتارهای  مزاحم ) شده اید؟
  • آیا توسط فردی که در یک سازمان بشردوستانه کار می کند مجبور به داشتن روابط جنسی یا هر عمل جنسی دیگری شده اید؟
  • آیا کسی را می‌شناسید یا فردی زیر 18 سال هستید و با فردی که در یک سازمان بشردوستانه کار می‌کند رابطه جنسی داشته اید؟

اگر به هر یک از گزینه‌های بالا پاسخ مثبت داده‌اید، شما یا فردی که می‌شناسید ممکن است قربانی بهره کشی و سوء استفاده جنسی باشید.