ویزا و جایگزین‌های مهاجرت

در اکوادور جایگزین‌های مختلفی برای قانونی کردن وضعیت مهاجرت خارجی‌ها وجود دارد. در زیر اطلاعات بیشتری خواهید یافت: