اگر زیر 18 سال سن داشته باشم و در اکوادور تنها باشم چه کاری می توانم انجام دهم؟

اگر زیر 18 سال سن دارید، کودک یا نوجوان هستید، در اکوادور از محافظت ویژه برخوردار خواهید بود. اگر به تنهایی، با دوستان یا بستگان دور سفر می کنید، می توانید با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تماس بگیرید و درخواست حمایت کنید.  

در کادرهای زیر می توانید اطلاعاتی را بخوانید که می تواند به شما کمک کند.