روش های پیشگیری از بارداری

به یک مرکز بهداشتی بروید و یک وقت برای تنظیم خانواده بگیرید. یکی از اعضای خانواده می تواند از طرف شما وقت ملاقات درخواست کند، آنها فقط به اطلاعات شناسایی شما نیاز دارند.

تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری یک تصمیم شخصی است. تصمیم گیری در مورد اینکه چه زمانی بچه دار شوید حق شماست.

مهم! در اکوادور سقط جنین در 3 مورد قانونی است:

اگر سلامتی شما در خطر است. اگر زندگی شما در خطر است. اگر قربانی تجاوز جنسی بوده اید و دارای ناتوانی ذهنی هستید.

به یاد داشته باشید! خدمات بهداشت عمومی در اکوادور رایگان است.

اگر در سیستم بهداشت و درمان با تبعیض مواجه شدید، می‌توانید با دفتر دادآوری مردمی ( Defensoría del Pueblo)تماس بگیرید.