Про яке законодавство слід знати? 

Директива Ради 2003/86/EC про право на возз’єднання сім’ї – встановлює правила Співтовариства щодо возз’єднання сім’ї. Доступно за адресою: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&qid=1405665882838&from=EN

Закон № 326/1999 про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці – встановлює правила подання заяви на отримання посвідки на проживання з метою возз’єднання сім’ї. Доступно за посиланням: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326 

Закон № 500/2004, Адміністративно-процесуальний кодекс – встановлює основні правила адміністративних процедур. Доступно за адресою: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500