مونږ سره اړیکه ونیسئ

د UNHCR افغانستان سره د تماس لپاره ، مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ:  

  • د خوندیتوب تلیفون لاین:  📞 0791990225,📞 0790691746 📞 0704996168 (په ټولو کاري ورځو کې شتون لري)  
  • امنیتي بریښنالیک: [email protected]   

مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې دا شخصي مشوره شتون نلري 

تاسو پوښتنې یا شکایتونه د بین المللي ادارې هیلپ لاین-غږ ته هم استول شۍ  

  • تلیفون:  📞 410 (وړیا او په اونۍ کې اوه ورځې شتون لري) 
  • Awaaz ویب پاڼه 

اړوند معلومات