تماس با ما

هدف ما کمک کردن است.

از سوالات و نظریات تان در باره خدمات UNHCR استقبال می کنیم. جهت آگاهی از چگونگی کمک­ های ما، لطفاً با ما به تماس شوید.

تماس با ما

Image of call operators taking calls

با استفاده از این آدرس ایمیل با ما به تماس شوید: [email protected]

با خطوط تلفون ذیل از 8 صبح الی  4 عصر در روزهای یکشنبه الی پنجشنبه به صورت رایگان تماس حاصل نمایید.

  • 0791990225
  • 0790691746
  • 0704996168 

در صورتی که در یکی از مناطق ذیل زندگی می کنید، می توانید با خطوط تلفون محلی نیز به تماس شوید:

  • بامیان: 0791990080
  • جلال آباد: 0784076076  |   0701729190   |   0791990342
  • کندهار: 0700031762  ( اپراتور زن)      |    0700031772 (اپراتور مرد)
  • مزار: 0791990319

در دفاتر و مراکز ما در کابل، کندهار، هرات، مزار، کندوز، گردیز و جلال آباد صندوق شکایات نصب گردیده است. شما می توانید نظریات خود را به صورت مکتوب همراه با شماره های تماس خود در صندوق شکایات انداخته و یکی از کارمندان ما با شما به تماس خواهد شد. 

در صورتی که فکر می کنید مورد کلاهبرداری یا تخلف قرار گرفته اید، باید فوراً به UNHCR گزارش دهید

با استفاده از لینک آتی می توانید در باره گزارش دهی کلاهبرداری و تخلف، معلومات بیشتر دریافت کنید.

برای کسب معلومات در باره انواع مختلف حمایت های موجود در افغانستان، به شمول کمک های غذایی، می توانید همچنین در هر هفت روز هفته با خط تلفون رایگان آواز (Awaaz) نیز به تماس شوید. کارمندان زن و مرد برای ارایه پاسخ به تماس تان حضور داشته و تیم های کاری آواز به زبان دری، پشتو، اردو، انگلیسی و غیره صحبت می­ کنند.

  • با دایر کردن شماره 410 به صورت رایگان با آواز به تماس شوید.
  • از وبسایت آواز نیز بازدید نمایید: awaazaf.org


یا در جستجوی موضوع دیگری هستید؟