غذا، سرپناه و کمک های دیگر

در صورتی که نمی­توانید موضوع مد نظر خود را در اینجا پیدا نمایید، لطفاً با ما به تماس شوید


خانواده ام به غذا ضرورت دارد. آیا UNHCR می تواند کمک کند؟

UNHCR کمک های غذایی فراهم نمی کند. برای کمک های غذایی لطفاً با برنامه جهانی غذا (WFP) به تماس شوید.

تلفون: 0790555544 (تماس با این شماره از ساعت 8 صبح الی 4 عصر در روزهای یکشنبه الی پنجشنبه رایگان است)

آدرس ایمیل: [email protected]


برای خرید مواد سوخت، لباس و دیگر وسایل ضروری به کمک ضرورت دارم. آیا UNHCR قادر به کمک می¬باشد؟

در صورتی که واجد شرایط باشید، احتمال دارد UNHCR بتواند مواد ضروری از قبیل کمپل، وسایل آشپزخانه، سوخت و وسایل بهداشتی را فراهم سازد. برای روشن شدن شرایط لازم جهت دریافت حمایت، باید در ابتدا توسط  UNHCR یا یکی از نهادهای همکار ما مورد ارزیابی قرار گیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با ما به تماس شوید.


آیا UNHCR مساعدت نقدی (پول نقد) فراهم می¬کند؟

UNHCR مساعدت نقدی را برای خانواده های بیجا شده (که به دلیل جنگ و دیگر دلایل مجبور به ترک خانه های شان شده اند) یا کسانی که اخیراً به محل سکونت اصلی شان باز گشته اند، فراهم می کند. در صورتی که به عنوان مهاجر در خارج از کشور زندگی می کردید و به افغانستان عودت نموده باشید، در این صورت نیز برای دریافت مساعدت نقدی از جانب UNHCR واجد شرایط می باشید.

UNHCR مساعدت های نقدی را برای خانواده هایی فراهم می سازد که در وخیم ترین حالت قرار دارند – متاسفانه منابع ما برای کمک به همه کافی نیست. شرایط شما برای دریافت مساعدت از طرف UNHCR یا نهادهای همکار بررسی می­شود. برای کسب معلومات بیشتر، لطفاً با ما به تماس شوید.

در صورتی که برای دریافت مساعدت نقدی واجد شرایط شناخته نشوید، احتمال دارد از امتیازات سایر خدمات ارایه شده توسط UNHCR نیز در محل زندگی خود بهره مند شوید. تیم کاری ما در باره موجودیت کمک ها معلومات ارایه خواهند کرد.


خانه ام خساره دیده و یا تخریب شده است. آیا UNHCR می تواند برایم سرپناه فراهم کند؟

احتمال دارد UNHCR بتواند شما را در ترمیم خانه کمک کند و یا در صورت مناسب نبودن محل زندگی فعلی، برای تان سرپناه بدیل فراهم سازد. UNHCR برای خانواده هایی سرپناه فراهم می کند که در وخیم ترین حالت قرار دارند – منابع ما برای کمک به تمام افراد نیازمند به کمک، کافی نیست.

برای دریافت حمایت در زمینه سرپناه، باید واجد یکی از شرایط ذیل باشید:

  • سند ملکیت زمین داشته باشید.
  • در زمین­های دولتی یا عامه زندگی می کنید و بتوانید از ادارات محلی مربوطه تصدیق عدم اعتراض دریافت کنید
  • سند انتقال زمین و یا حق استعمال آن را در بدست آورده می توانید.
  • خسارات وارده بر خانه تان مشهود باشد.

جهت مشخص شدن اینکه آیا شما برای دریافت کمک سرپناه واجد شرایط می­باشید یا خیر، باید در ابتدا از جانب UNHCR یا یکی از نهادهای همکار ما مورد ارزیابی قرار گیرید. برای کسب معلومات بیشتر با ما به تماس شوید.


می خواهم به خانه خود در بخش دیگری از کشور باز گردم. آیا UNHCR می تواند به من کمک کند؟

قبل از تصمیم گیری در مورد بازگشت به خانه (وطن) یا نقل مکان به جای دیگری، با دقت فکر نمایید. قبل از تصمیم گیری در مورد بازگشت یا عدم بازگشت، باید اوضاع امنیتی، گزینه ­­های شغلی موجود در مکان مد نظر برای زندگی و همچنین خدمات موجود در آنجا برای خانواده خود را مد نظر داشته باشید. هرگونه تصمیم گیری  باید صرفاً انتخاب خودتان باشد و نباید هرگز برخلاف میل تان مجبور به نقل مکان شوید.

اگر تصمیم گرفته اید که به خانه باز گردید، UNHCR شاید بتواند در قسمت مصارف ترانسپورت کمک فراهم نموده و برای آغاز دوباره زندگی کمک نقدی و سایر حمایت­ ها را فراهم سازد. جهت مشخص شدن اینکه آیا شما برای دریافت کمک سرپناه واجد شرایط می باشید یا خیر، باید در ابتدا از جانب UNHCR یا یکی از نهادهای همکار ما مورد ارزیابی قرار گیرید. برای کسب معلومات بیشتر با ما به تماس شوید.


من فکر بازگشت به خانه خود را دارم و می خواهم بدانم چه نوع خدمات و گزینه های شغلی در آنجا برایم موجود است. در کجا می توانم معلومات بیشتر را دریافت کنم؟

قبل از تصمیم گیری در مورد بازگشت یا عدم بازگشت به خانه تان، و یا نقل مکان به جای دیگری، باید گزینه ­ها و خدمات موجود در آن مکان را مد نظر داشته باشید. اگر قصد دارید به ولسوالی­هایی نقل مکان نمایید که UNHCR در آنجا فعالیت دارد، ما می توانیم در باره خدمات موجود در ولسوالی مذکور معلومات ارایه کنیم. برای کسب معلومات بیشتر با ما به تماس شوید.