برنامه نقل مکانی(جابجایی)

لطفاً به خاطر داشته باشید که UNHCR هیچ نوع قضیه را به برنامه هایی که اخیراً از سوی دولتها برای نقل مکان یا تخلیه اتباع افغان اعلام نموده  راجع نمی سازد. اگر این چنین  معلومات به شما داده شده است، اینها نادرست است. همه  معلومات و برنامه  های کاربردی برای آنها باید از طریق جزئیات تماس آنها و طرزالعمل های مربوطه انجام شود.

برخی از کشورها به تازگی فرصت هایی را برای اتباع افغان که برای این کشورها کار کرده اند یا وابسته به آن کشورها هستند ، برای درخواست مجوز سفر به این کشورها اعلام کرده اند. این برنامه ها توسط آن کشورها تأسیس شده است و سازمان پناهندگان ملل متحد افراد را به اين برنامه ها معرفی نمی دهد. 

ممکن است برنامه های بیشتری وجود داشته باشد که اکنون یا به زودی اجرا خواهد شد. در ان صورت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سعی خواهد کرد این لیست را با معلومات بيشتر ترتیب نمايد 

اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ها را می توان در وب سایت های که توسط دولت مخصوص تنظیم شده است بیابید 


🇺🇸 ریاست هایی متحده امریکا

ریاست هایی متحده به تازگی فرصتهایی را برای اتباع افغان که در دولت ، ارتش امریکا ، سازمان های غیردولتی یا رسانه ها کار کرده یا وابسته بوده اند ، اعلام کرد. لطفاً برای جزئیات بیشتر به سایتهای زیر از وزارت خارجه ریاست هایی متحده مراجعه کنید : 

 


🇨🇦 کانادا

برنامه کانادایی برای اتباع افغان که “استخدام آنها شامل رابطه قابل توجه و/یا پایدار با دولت کانادا بود” در دسترس است ، از جمله مترجمان ارتش کانادا و کارکنان محلی که در سفارت کانادا کار می کردند یا کار می کردند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:  

 


🇬🇧 انگلستان

برای کسب اطلاعات در مورد برنامه های جابجایی به بریتانیا، لطفاً به وب سایت HELP دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بریتانیا مراجعه کنید:


🇩🇰 دانمارک

دانمارک برنامه زیر را برای مترجمان و دیگر افغانانی که به صورت محلی توسط نیروهای نظامی دانمارک یا دولت دانمارک در افغانستان استخدام شده اند یا به کار گرفته اند ، ایجاد کرده است. اطلاعات مربوط به سایت زیر را می توانید پیدا کنید :


🇩🇪 آلمان

کسانی که با دولت یا ارتش آلمان کار می کردند واجد اولویت هستند ، همچنین برای کسانی که در زمینه فعالیت های حقوق بشری تحت حمایت اتحادیه اروپا در افغانستان فعالیت داشته اند ارزشمند است 

برای کسانی که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه پذیرش دولت آلمان برای افراد از افغانستان در اکتبر 2022 اعلام شده هستند، لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید:

برنامه پذیرش فدرال آلمان برای افغانستان: https://www.bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de/bundesaufnahme-en

بیانیه مطبوعاتی مشترک: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/federal-admission-programme-afghanistan/2558756

سوالات متداول: https://www.bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de/bundesaufnahme-en/bundesaufnahmeprogramm-faq


🇧🇪 بلژیک (بیلجیم)

شهروندان یا ساکنان افغانستانی که با ارتش ، سفارت یا مأموریت های مرتبط بلژیک کار کرده اند به طور رسمی یا از طریق پیمان کاران ، ممکن است برای ویزای بشردوستانه در نظر گرفته شوند.


اطلاعات مربوط