اسکان مجدد

UNHCR نمی تواند برای ترک افغانستان، به کسی کمک کند. ما برای کسی نقل مکان فراهم نکرده و یا مردم افغانستان را به دیگر کشورها انتقال نمی دهیم، حمایت لوجیستیکی یا مصارف مالی برای مسافرت نیز ارایه نمی دهیم. با این وجود، اگر به فکر ترک افغانستان هستید، می توانید با استفاده از این صفحه در باره برنامه ­های نقل مکان، معلومات دریافت کنید.  

اگر به این نتیجه رسیدید که با ماندن در افغانستان امنیت ندارید، باید امنیت خود را هنگام تصمیم گیری در باره اینکه به کجا باید بروید، در اولویت قرار دهید. لطفاً از  UNHCR و دیگر منابع معتبر جویای معلومات شوید که شما و خانواده تان در کجا می توانید به صورت مصئون خواستار پناهندگی شوید و درباره آن تصمیم گیری نمایید.   

آیا UNHCR می تواند برای ترک افغانستان به من کمک کند؟

UNHCR نمی تواند برای ترک افغانستان، به کسی کمک کند. ما برای کسی زمینه نقل مکان فراهم نکرده و یا مردم افغانستان را به دیگر کشورها انتقال نمی دهیم، حمایت لوجیستیکی یا مصارف مالی برای مسافرت نیز ارایه نمی دهیم.

برخی کشورها برای کمک به افغان های واجد شرایط جهت سفر به این کشورها برنامه­هایی را روی دست قرار داده اند.  می توانید در ذیل این صفحه، درباره برنامه­های کشورهای مختلف معلومات دریافت نمایید. UNHCR نمی تواند شما را به این برنامه ها معرفی کند و یا در زمینه درخواستی ها حمایتی فراهم سازد.

آیا UNHCR می­تواند برای ترک افغانستان، به شاگردان دختر یا زنانی کمک کند که از کار منع شده اند؟

UNHCR قادر نیست اسکان مجدد فراهم سازد و یا کسی از اتباع افغانستان را به کشورهای دیگر انتقال دهد.

بعضی کشورها فرصت هایی را در اختیار افغان هایی قرار می دهند که واجد شرایط مشخصی می باشد تا به این کشورها مسافرت کنند. معلومات بیشتر درباره برنامه های کشورهای مختلف معلومات در ذیل قابل دسترس است. UNHCR نمی تواند شما را به این برنامه ها معرفی کند و یا در زمینه درخواستی ها حمایتی فراهم سازد. 

در صورتی که تصمیم به ترک افغانستان گرفته باشم، باید چه کنم؟

در صورتی که به این نتیجه رسیدید که با ماندن در افغانستان امنیت نخواهید داشت، باید هنگام جستجوی گزینه های رفتن باید امنیت خود را در اولویت قرار دهید. توصیه می شود از UNHCR و سایر منابع معتبر معلومات جویای معلومات شوید که شما و خانواده تان در کجا می توانید خواستار پناهندگی شوید و درباره آن تصمیم گیری نمایید.   

در صورتی که قبلاً افغانستان را ترک کرده باشم، چه باید کرد؟

در صورتی که افغانستان را ترک کرده اید، می توانید برای دریافت معلومات راجع به کمک­ها، خدمات و نحوه درخواست پناهندگی و حمایت، با دفتر UNHCR یا اداره مهاجر تِ کشور مربوطه به تماس شوید. کشور های مختلف روش های متفاوت پاسخگویی برای پناهندگان دارند .شما میتوانید از صفحه کمکی UNHCR  در کشوریکه شما میخواهید پناهنده شوید دیدن نمایید.

شنیده ام برخی کشورها برای افغان هایی که با آنها کار کرده اند، برنامه های خاصی برای مسافرت به این کشورها دارند. آیا دفتر UNHCR افغانستان می تواند برای دسترسی به این برنامه ها به من کمک کند؟

بعضی کشورها اخیراً فرصت هایی را برای آن عده از اتباع افغانستان که با این کشورها کار کرده و یا در ارتباط بوده اند، جهت مسافرت به این کشورها اعلام کرده اند. این راهکارها کاملاً مستقل از UNHCR بوده و ما نمی توانیم افراد را به این برنامه ها معرفی نموده و یا در قسمت درخواست ها حمایت نماییم.

در ذیل می توانید در باره برنامه های اسکان مجدد ذکره شده معلومات دریافت نمایید. UNHCR تلاش خواهد کرد معلومات جدید را در این لیست شامل کرده و از تغییرات به میان آمده در برنامه های کشورها اطلاع حاصل کند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با برنامه های مذکور به تماس شوید. 


🇺🇸 United States of America

The United States recently announced opportunities for Afghan nationals who have worked or been affiliated with the US government, military, NGOs, or media.  Please visit the following sites from the US State Department for details: 


🇨🇦 Canada

The Canadian program is available for Afghan nationals whose “employment involved a significant and/or enduring relationship with the Government of Canada”, including interpreters for the Canadian military and local staff who work or worked for the Canadian Embassy.  Please visit the following site for details:  

Special Program for Afghans who Assisted Canada 

 


🇬🇧 United Kingdom

For information on relocation programmes to the UK, please access the UNHCR UK Office HELP website:


🇫🇷 France

The Government of France has set up a system to identify Afghans who may be eligible to move to France. You can find more information on the Gisti site. This is not a government site but has information on contacting the relevant government authorities. Always be careful when looking for information of finding credible sources.

There have been warnings of fake email addresses being shared on social media claiming to be from the government of France. Be careful of addresses from gmail or hotmail these as they are NOT official government emails.


🇩🇰 Denmark

Denmark has established the following program for interpreters and other Afghans who were locally employed by or assisted Danish military forces or the Danish Government in Afghanistan.  You can find information in the site below:


🇩🇪 Germany

For those who worked with the German government or military are prioritised, also valuable for those who have engaged in EU-funded human rights activities in Afghanistan.  

https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/konsularisches/afg

For those seeking information regarding the German Government admission programme for people from Afghanistan announced in October 2022:

German Federal Admissions Program for Afghanistan: https://www.bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de/bundesaufnahme-en

Joint Press Release: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/federal-admission-programme-afghanistan/2558756

FAQ: https://www.bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de/bundesaufnahme-en/bundesaufnahmeprogramm-faq


🇧🇪 Belgium

Afghan citizens or residents who worked with the Belgian military, embassy or related missions: formally, through contractors or as ‘fixers’ may be considered for humanitarian visas. https://pakistan.diplomatie.belgium.be/en  


یا در جستجوی موضوع دیگری هستید؟