کمک برای زنان، اطفال و افراد با نیازمندی های خاص

آیا نسبت به امنیت خود و یا سلامتی یک طفل نگرانی دارید؟  

اگر نسبت به سلامتی و مصئونیت خودتان و یا سلامتی یک طفل نگرانی دارید، برای کمک و حمایت با تیم کاری ما در UNHCR به تماس شوید.  

بنابر دلایل ذیل می توانید با ما به تماس شوید:

 • در صورتیکه شما مورد خشونت قرار گرفته باشید.
 • در صورتیکه شما  نگرانی نسبت به بهره برداری یا سوء استفاده از یک طفل دارید.
 • در صورتی که از شما خواسته شده باشد که بخلاف میلتان با کسی ازدواج کنید.
 • در صورتیکه شما  نگران  از ازدواج یک طفل برخلاف میل خودش هستید.
 • در صورتی که شما  مورد تهدید، آزار و اذیت و تحقیر قرار گرفته باشید. 
 • در صورتیکه شما  نگران  نسبت به اوضاع طفلی که از او انجام کارهای خطرناک درخواست شده است هستید.
 • در صورتیکه شما  نگران  برای طفلی که والدین یا سایر اقارب وی، از وی نگهداری نمی کنند هستید.
 • در صورتیکه شما محروم   از دریافت ارث یا در آمدتان به صورت اجباری توسط یکی از اعضای خانواده گرفته شده است هستید.

خشونت چیست؟

خشونت شامل اعمال مضر از قبیل استفاده از نیروی فیزیکی می باشد که بر خلاف رضایت شخص اِعمال می­شود. تهدید به چنین اعمال مضر نیز خشونت تلقی می شود. خشونت می تواند باعث جراحت، مرگ یا صدمات روحی روانی گردد.  

خشونت می تواند در هر زمان و مکانی، در تاسیسات عامه یا خصوصی صورت گیرد.

خشونت می تواند به اشکال مختلف از قبیل خشونت فیزیکی، خشونت عاطفی یا روانی و یا خشونت اقتصادی اِعمال شود. خشونت اقتصادی می تواند شامل حالاتی باشد که در آن به دیگران اجازه انجام کار داده نشده و یا مجبور به انجام کاری می شوند، درآمد شان از آنها گرفته شده  و یا از حق ارث محروم می شوند.

در حالی که بسیاری از بازماندگان خشونت را دختران و زنان تشکیل می دهند، پسران و مردان نیز می توانند هدف خشونت قرار گیرند.

همواره به یاد داشته باشید!

در صورتی که شما یا یکی از آشنایان تان مورد هر گونه اشکال خشونت قرار گرفته باشید و یا خود را در معرض تهدید می بینید، راهی برای دریافت کمک وجود دارد.

برای درخواست حمایت تردید نکنید. خدماتی وجود دارد که ممکن است خواستار دسترسی به آنها باشید. شما از حق دریافت کمک برخوردار می باشید و مجبور نیستید [مسایل] به تنهایی حل نمایید.  

می توانید با استفاده از آدرس ایمیل: [email protected] یا طریق خطوط تلفون ذیل با UNHCR به تماس شوید:

 • 0790691746
 • 0704996168
 • 0791990225

این خطوط تلفون از یکشبنه الی پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر قابل دسترس می­باشند.

تمام معلومات ارایه شده از جانب شما به صورت محرمانه حفظ خواهد شد و بدون رضایت تان در اختیار کس دیگری قرار داده نخواهد شد.