کلوپ آنلاین آموزش زبان ترکی

کلوپ زبان ترکی آنلاین توسط مرکز همبستگی زنان و با همکاری مرکز “تومر” برای زنان و دختران بین 15 تا 60 سال در شهر ازمیر برگزار می شود. کلوپ های مکالمه از 22 ژوئیه شروع به کار می کنند و باشگاه های جدید در صورت درخواست باز می شوند. سطح پایه ترکی برای حضور در باشگاه ها لازم است. لطفاً برای برنامه های زیر با شماره زیر تماس بگیرید: ۰۵۴۹۶۳۵۲۰۲۹ 

برای کسانی که نیاز به پشتیبانی و دسترسی به اینترنت دارند،  پشتیبانی فنی را ارائه می گردد.