اطلاعیه پیرامون تمدید ثبت نام مدارس برای اتباع خارجی

ثبت نام دانش آموزان اتباع و مهاجرین خارجی در سامانه سهما سازمان ملی مهاجرت بمدت ۳۰ روز تمدید شد.

با توجه به درخواست دانش آموزان اتباع و مهاجرین خارجی دارای اسناد اقامتی و والدین این عزیزان مبنی بر باز شدن سامانه سهما برای ثبت درخواست دانش آموزانی که در فرصت های قبلی موفق به ثبت نام نشده اند این سامانه از تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ باز و دانش آموزان دارای اسناد اقامتی معتبر می توانند با مراجعه به این سامانه قسمت دانش آموزی اقدام به ثبت درخواست نمایند. مدیران محترم ادارات اتباع خارجی استان ها و مدیران محترم مدارس به آن دسته از عزیزانی که موفق به ثبت نام در سامانه سهما نشده‌اند اطلاع رسانی نمایند تا در این فرصت ایجاد شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمايند.

ثبت نام در سامانه سهما به آدرس www.irmigrationorg.ir به صورت غیر حضوری بوده و نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.

روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت