اخطار:مراقب پیشنهادات دروغین پول یا کمک مالی باشید

به اطلاع ما رسیده که یک پیام دروغین و گمراه کننده به صورت گسترده در پیام رسان واتس آپ به همراه یک لینک دسترسی در حال پخش شدن است که مدعی است کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و بانک جهانی در حال توزیع پول به افغانستانی ها در ایران هستند.

این صحیح نیست!

به اطلاع می رساند که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معیارهای مشخصی برای کمک به واجدین شرایط به صورت موردی دارد.

اگر در پیام رسان واتس آپ یا تلگرام پیامی به همراه لینک دسترسی دریافت کردید، به هیچ عنوان لینک را باز نکنید و پیام را با کسی به اشتراک نگذارید.

در این صورت ممکن است از شما درخواست پول شود، و یا در بعضی موارد اطلاعات شخصی گیرنده پیام خواسته شده است.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران از طریق پیام رسان واتس آپ یا تلگرام کمک رسانی نمی کند. کمیساریا از طریق حساب رسمی اینستاگرام یا صفحه رسمی کمک کمیساریا اطلاعیه ها و پیام های خود را منتشر می کند.

در خصوص پیام های مشکوک باید احتیاط کافی داشته باشید تا قربانی پیام های فربیکارانه و از دست دادن پول و اطلاعات شخصی نشوید.