اعلامیه پیرامون مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش

اطلاعیه شماره: ۰۰۲ / ۱۴۰۰

بدینوسیله مایلیم تحولات اخیر مربوط به طرح بیمه سلامت برای پناهندگان را به شرح ذیل با شما به اشتراک بگذاریم:

۱) اجرای طرح نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی بیمه سلامت:

از ابتدای تیر ماه سال جاری، صدور، تمدید و تعویض دفترچه های کاغذی در سراسر کشور متوقف شده و طرح نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی جایگزین آن شده است.

تمامی پناهندگانی که تاکنون در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده اند، می توانند همچنان با ارائه کارت آمایش یا برگ تردد معتبر، خدمات درمانی مورد نیاز را بدون وقفه در مراکز درمانی در قالب نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی دریافت نمایند. با ارائه کارت آمایش یا برگ تردد معتبر دسترسی شما به طرح بیمه سلامت و پوشش خدمات تحت بیمه درسیستم مراکز درمانی تأیید می گردد.

 علاوه بر این، برای پناهندگانی که تاکنون در این طرح ثبت نام ننموده اند، به اطلاع می رساند که مراحل ثبت نام در این طرح مطابق مراحل قبل بوده و تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش (پناهندگان آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر) می بایست با مراجعه به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) در این طرح ثبت نام نموده و تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند. پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی بیمه سلامت پس از ثبت نام آغاز می گردد (که در بالا شرح داده شده است).

مطابق مراحل قبل، پناهندگان غیر آسیب پذیر نیز  میتوانند به دفاتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند. پوشش بیمه این اقشار به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.

۲) دسترسی به بیمارستان های خصوصی طرف قرار داد با سازمان بیمه سلامت:

بدینوسیله به اطلاع میرساند از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۹ ، تمامی پناهندگانی که در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده اند، علاوه بر دسترسی به بیمارستان های دولتی تابعه وزارت بهداشت، می توانند از خدمات بیمارستان های خصوصی طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت نیز بهرمند گردند. خواهشمند است در زمان مراجعه به بیمارستان های خصوصی، پیش از دریافت خدمات، مطمئن شوید آن بیمارستان طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت بوده و بیمه سلامت را می پذیرد.