حقوق و تعهدات پناهندگان

بعد از آنکه در یونان از حمایت بین المللی برخوردار شدید (به عنوان پناهنده یا ذینفع از حمایت های فرعی)، چنانچه بعنوان پناهنده پذیرفته شده اید اجازه اقامت ۳ ساله به شما اعطا خواهد شد و چنانچه بعنوان ذی نفع از حمایت های فرعی پذیرفته شده اید اجازه اقامت ۱ ساله، قابل تمدید تا ۲ سال دیگر به شما اعطا خواهد شد. اجازه اقامت شما قابل تمدید بوده، از حق درخواست مدارک سفر نیز برخوردار خواهید بود.

شما از شرایط و ضوابط مساوی با شهروندان یونانی به بازار کار ، آموزش ، رفاه اجتماعی و مراقبت های پزشکی دسترسی خواهید داشت.

چنانچه وضعیت پناهندگی به شما اعطا شده باشد خواهید توانست تحت شرایط خاص، درخواست پیوند خانوادگی کنید. ذینفعان از حمایت های فرعی از این حق برخوردار نخواهند بود.

وزارت مهاجرت و پناهندگی، اطلاعات دقیقی در مورد اعطای حمایت بین المللی در یونان در صفحه اینترنتی ذیل ارائه می دهد:

https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/thetiki-apofasi/

چنانچه در یونان وضعیت پناهندگی یا وضعیت حمایت فرعی به شما اعطا شود:

•  اگر بعنوان پناهنده پذیرفته شده باشید اجازه اقامت معتبر برای ۳ سال دریافت خواهید کرد و چنانچه از حق حمایت فرعی برخوردار شوید اجازه اقامت ۱ ساله + ۲ سال دریافت خواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه اینترنتی ذیل مراجعه کنید:

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/

سازمان پناهندگی، صدور مجوزهای اقامتی را که توسط پلیس یونان چاپ و منتشر می شود تأیید می نماید.

•  شما می توانید درخواست دریافت اسناد مسافرتی کنید که به شما اجازه خواهد داد به عنوان توریست از کشورهای دیگر بازدید نمایید. شما نمی توانید بیش از ۹۰ روز در طول یک دوره شش (۶) ماهه در کشور اروپایی دیگری اقامت داشته باشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید:

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-ikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/

•  شما می توانید برای اجازه اقامت طولانی مدت اقدام کنید، مشروط بر اینکه ۵ سال اقامت قانونی و دائمی در کشور را کامل کرده باشید و کلیه شرایط تکمیلی  پیش بینی شده از قانون را دارا باشید.

•  شما برابر با شرایط شهروندان یونانی، به طیف گسترده ای از خدمات آموزشی همچون مدارس، دانشگاه ها و برنامه های کار‌آموزی دسترسی خواهید داشت.

•  شما حق دارید به عنوان شخص حرفه ای آزاد فعالیت کنید و یا کسب و کار شخصی خود را آغاز نمایید، مشروط بر آنکه شرایط تکمیلی پیش بینی شده جهت هر حرفه را به طور جداگانه دارا باشید. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید در صفحه اینترنتی ذیل مشاهده کنید:

https://drive.google.com/file/d/1b81ti4ICC8ST4psb8QB6-p331GtskSmA/view

•  شما از مزایای رفاه اجتماعی برخوردار می باشید، مشروط بر اینکه همه شرایط مربوطه پیش بینی شده در قانون را دارا باشید.

•  اگر شما یک پناهنده پذیرفته شده می باشید، حق آنرا دارید که با اعضای خانواده خویش در کشور مبدا خود و یا کشور ثالث دیگری پیوند حاصل نمایید. اگر ذینفع حمایت فرعی می باشید از این حق برخوردار نخواهید بود.

• اگر شما به عنوان ذی نفع حمایت بین المللی در یونان شناخته شده باشید و حداقل ۷ سال در این کشور به طور قانونی و مستمر زندگی کرده باشید و شرایط مربوط به ادغام در جامعه را دارا می باشید، همانطور که در قانون پیش بینی شده، می توانید برای دریافت تابعیت کشور یونان (ثبت شهروندی) اقدام نمایید. اطلاعات بیشتر در مورد اخذ تابعیت کشور یونان را می توانید در پیوند ذیل بدست آورید:

https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/arxiki-selida/ithageneia-form

اگر دارای فرزندانی متولد در یونان می باشید که تحصیلات ابتدایی و/یا متوسطه را در یونان به پایان رسانده اند، امکان پذیر است که تحت شرایط مختلفی و طبق قوانین مربوطه، آنها حق گرفتن تابعیت یونان را دارا باشند.

Last Update: 26/07/2022