Καταχώρηση Γέννησης

Δήλωση της γέννησης ενός παιδιού στην Ελλάδα

Εάν το παιδί σας γεννήθηκε στην Ελλάδα, πρέπει να δηλώσετε τη γέννησή του στο πλησιέστερο ληξιαρχείο του δήμου, στον οποίο γεννήθηκε το παιδί.

Θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στο ληξιαρχείο:

  • Το «πιστοποιητικό γέννησης» που εκδόθηκε από το νοσοκομείο ή την κλινική, όπου γεννήθηκε το παιδί. Συνήθως, το πιστοποιητικό γέννησης αποστέλλεται απευθείας από το νοσοκομείο στο τοπικό ληξιαρχείο, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έκδοση των πιστοποιητικών γέννησης από το ληξιαρχείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δηλώσετε το όνομά σας ακριβώς όπως είναι γραμμένο σε όλα τα επίσημα σας έγγραφά σας. Δυστυχώς, ορισμένες φορές στα επίσημα έγγραφα υπάρχουν ορθογραφικά και αριθμητικά λάθη. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διόρθωσή τους είναι αρκετά περίπλοκη. Εάν το λάθος είναι απλό, η διόρθωση μπορεί να γίνει με εισαγγελική εντολή. Εάν το λάθος είναι πιο περίπλοκο, όπως π.χ. εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα γράμματα ή αριθμοί λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί με απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί νομική αρωγή.
  • Τις άδειες διαμονής των γονέων ή τα δελτία αιτούντων άσυλο. Πρέπει να προσκομίσετε τα πρωτότυπα και να υποβάλετε τα αντίγραφα.
  • Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ ή μια υπεύθυνη δήλωση ότι οι εν λόγω αριθμοί δεν είναι διαθέσιμοι.
  • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό γάμου, εφόσον υπάρχουν.

Για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, το πιστοποιητικό γέννησης περιλαμβάνει τα στοιχεία των αδειών διαμονής ή των δελτίων αιτούντων άσυλο των γονέων.

Εάν ο πατέρας του παιδιού δεν βρίσκεται στην Ελλάδα κατά τη γέννηση του παιδιού, τα στοιχεία του δεν θα συμπεριληφθούν στο πιστοποιητικό γέννησης και το παιδί θα θεωρηθεί εκτός γάμου. Σε αυτή την περίπτωση τα μόνα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται είναι εκείνα της μητέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το όνομα του πατέρα μπορεί να προστεθεί αργότερα, ακολουθούμενο από μια εκούσια αναγνώριση της συγγένειας εξ αίματος από την πλευρά του πατέρα.

Η καταχώριση της γέννησης ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν της έκδοσης του πιστοποιητικού γεννήσεως από το ληξιαρχείο.

Πώς και πότε πρέπει να δηλώσω μια γέννηση;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι γεννήσεις στην Ελλάδα πρέπει να καταχωρίζονται εντός 10 ημερών από την ημέρα γέννησης του παιδιού. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταχώρισης υπάρχει το ενδεχόμενο καταβολής προστίμου, ως ακολούθως.

Για γεννήσεις που καταχωρίζονται από την 11η έως την 100η ημέρα προβλέπεται πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ.

Για γεννήσεις που καταχωρίζονται μετά την 100η ημέρα, το πρόστιμο αυτό αυξάνεται στα 300 Ευρώ.

Ποιος μπορεί να δηλώσει μια γέννηση;

Τη γέννηση μπορούν να την καταχωρίσουν οι γονείς. Επιπλέον, η γέννηση μπορεί να δηλωθεί από τον ιατρό, τη μαία ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ήταν παρόν κατά τη γέννα.

Επίσημα αντίγραφα του πιστοποιητικού γέννησης

Αφού καταχωριστεί η γέννηση στο ληξιαρχείο, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, στο οποίο αναγράφονται το όνομα και το φύλο του παιδιού, καθώς επίσης και η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης από οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Δήλωση του ονόματος του παιδιού

Για τη δήλωση του ονόματος του παιδιού πρέπει να είναι παρόντες και οι δύο γονείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ένας μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον άλλο με σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο. Σε περίπτωση που ο πατέρας βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα, μπορεί να στείλει μια επίσημη εξουσιοδότηση στην μητέρα, προκειμένου αυτή να μπορεί να δηλώσει το όνομα του παιδιού.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα ελληνικά σχετικά με την καταχώριση της γέννησης, καθώς επίσης και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών μπορείτε να βρείτε εδώ.