Θέλω να ενταχθώ στην Ελλάδα και να βρω δουλειά

Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μπορούν πλέον να λαμβάνουν πρακτική βοήθεια, συμβουλευτική και στήριξη για την ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας μέσω ενός Κέντρου Ένταξης στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί από τις οργανώσεις Catholic Relief Services (CRS) και Caritas Hellas, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το Κέντρο ADAMA βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και τρεις μήνες και έχει ήδη δεχθεί πάνω από 1.200 αιτήματα από άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να προετοιμαστούν για να βρουν δουλειά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες στη χώρα.

Οι πρόσφυγες που μπορεί να βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν είτε με παρουσία δια ζώσης είτε με συνεδρίες εξ αποστάσεως στα αγγλικά, τα φαρσί, τα αραβικά, τα γαλλικά, τα σορανί, τα κουρμάντζι και, σύντομα, και στα ουκρανικά.

Το Κέντρο προετοιμάζει τους πρόσφυγες για να μπουν στην αγορά εργασίας βοηθώντας τους να φτιάξουν το βιογραφικό τους και να ετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις. Επίσης, υπάρχει διασύνδεση με συγκεκριμένες αγγελίες, προετοιμασία για τη συνέντευξη, καθώς και συμβουλευτική και στήριξη μετά την πρόσληψη.

Επιπλέον, οι πρόσφυγες ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι, τις μισθολογικές κλίμακες, τη δεοντολογία στον χώρο εργασίας και τις επιλογές τους σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών ως εργαζόμενοι γονείς. Το Κέντρο διαθέτει ειδικό χώρο για να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια όσο οι γονείς τους παρακολουθούν τις συμβουλευτικές συνεδρίες.

Εκτός από τη στήριξη σε ζητήματα απασχόλησης, το Κέντρο προσφέρει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες για ευάλωτα άτομα, όπως τα άτομα σε αστεγία και τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Kέντρο ADAMA, γραμμή επικοινωνίας: Τηλ. 6945267788

https://adamajobcenter.crs.org/