مساعدت حقوقی

در این صفحه می توانید در باره خدمات حقوقی ارایه شده از جانب UNHCR معلومات بدست آورید. در صورتی که موضوع مورد نظرتان در اینجا موجود نیست، لطفاً با ما به تماس شوید.

آیا  UNHCR می تواند برایم خدمات حقوقی فراهم سازد؟

UNHCR در حال حاضر در ولایات هرات، پکتیکا، پکتیا، خوست، غزنی، کندوز و کابل مساعدت ها و مشورت های حقوقی رایگان ارایه می دهد. مشوره دهی حقوقی توسط وکلای مدافع صورت می گیرد و برای پناهندگان، پناهجویان و بیجا شدگان داخلی (افغان هایی که به دلیل جنگ یا دلایل دیگری مجبور به ترک خانه های شان شده اند) و افغان هایی که پس از زندگی به عنوان پناهندگان در کشور دیگری، به افغانستان عودت کرده اند، قابل دسترس است.  

مشوره دهی حقوقی به توصیه های حقوقی مناسب اطلاق می شود که به صورت انفرادی برای کمک در قضیه حقوقی مشخص ارایه می شود. وکلای مدافع (حقوق دانان) ما می توانند در مسایل مختلفی به شمول موارد ذیل به شما کمک کنند:

 • قانون خانواده
 • حقوق منزل، زمین و دارایی
 • دسترسی به ثبت احوال و اسناد

UNHCR همچنین برای افراد نیازمند به تهیه اسناد ملکی مساعدت حقوقی فراهم می کند که شامل حمایت مادی برای صدور اسناد می­شود.

چطور می توانم مساعدت حقوقی دریافت کنم؟

UNHCR در حال حاضر، تنها در ولایات هرات، پکتیکا، پکتیا، خوست، غزنی، کابل و کندوز خدمات حقوقی رایگان و مشوره دهی ارایه می دهد. در صورت بود و باش در یکی از این ولایات و ضرورت به مساعدت حقوقی، لطفاً با ما به تماس شوید تا روشن گردد که آیا برای دریافت مساعدت حقوقی واجد شرایط می باشید یا خیر.

دریافت کمک در زمینه اخذ اسناد ملکی

معلومات کنونی، چگونگی اخذ اسناد رسمی در افغانستان را تشریح می ­کند.

در صورت نیاز به کمک جهت اخذ اسناد رسمی، ممکن است UNHCR بتواند کمک فراهم سازد. برای اخذ معلومات بیشتر به صورت رایگان با مرکز کمک رسانی ما تماس حاصل نمایید


تذکره تابعیت

تذکره، سند رسمی اثبات هویت ملی در افغانستان محسوب شده و توسط حکومت صادر می­ شود. این سند به عنوان یک نوع کارت شناسایی معتبر عمل کرده و به دیتابیس ملی وصل است.

تدکره در موارد ذیل الزامی می باشد:

 • دریافت خدمات طبی رایگان در شفاخانه­ ها یا کلینیک ها
 • ثبت نام در مکتب یا پوهنتون
 • اخذ سایر اسناد ملکی، مانند: پاسپورت و نکاح خط
 • رفتن به حج
 • درخواست کار، چنانچه اکثر کارفرمایان به شمول دولت داشتن تذکره را الزامی می دانند
 • اخذ پاسپورت یا جواز رانندگی
 • اشتراک در انتخابات
 • اخذ قباله رسمی زمین
 • طرح دعوا در محکمه

اخذ تذکره:

 • شما می­توانید بر اساس تذکره یکی از اقارب ذکور مانند پدر، پدر کلان، کاکا یا برادر تذکره اخذ نمایید.
 • شش قطعه عکس مخصوص تذکره تهیه نمایید.
 • به اداره ثبت احوال نفوس یا اداره ملي احصاییه و معلومات مراجعه نموده و ترتیب عریضه داده و یا فورم مورد نظر را تکمیل نمایید.
 • فورم مذکور باید توسط وکیل گذر یا ارباب تصدیق شود (وکیل گذر یا ارباب باید فورم را تکمیل نموده و مهر کند) سپس فورم را به اداره ثبت احوال نفوس تحویل دهید.
 • فورم درخواستی را همراه با تذکره اقارب ذکور و عکس خود به اداره ثبت احوال نفوس تحویل دهید.
 • منتظر ابلاغ زمان صدور و دریافت تذکره ازجانب اداره ثتب احوال نفوس باشید.
 • برای تذکره الکترونیکی انجام بایومتریک الزامی است.

 


کارت تولد

کارت تولد یک سند حقوقی می باشد که تاریخ و زمان ولادت طفل را همراه با نام والدین (پدر و مادر) مشخص می سازد. در افغانستان، قبل از پنج سالگیِ طفل می توانید در هر زمانی این سند را مطالبه نمایید. وزارت صحت عامه مسئولیت ثبت ولادت ها در مراکز صحی به شمول صدور کارت تولد را بر عهده دارد.

کارت تولد در موارد ذیل الزامی است:

 • تثبیت هویت: داشتن کارت تولد، اخذ تذکره در آینده را به مراتب آسان تر می سازد. طور مثال: وقتی طفل یک ساله می شود، پدرش می تواند بدون نیاز به کمک وکیل، مَلِک یا ارباب برای اخذ کارت تولد درخواست دهد. این کار صرفاً با ارایه تصدیق ولادت طفل و تذکره پدرش صورت گیرد.
 • اثبات نسب: کارت تولد رابطه نسبی میان طفل و والدینش را اثبات می کند که در بخش حق ارث و قضایای توقیف اطفال حایز اهمیت است.
 • حفظ حقوق: اطفالی که بدون کارت تولد به دنیا می آیند در معرض خطر محروم شدن از حقوق اولیه قرار دارند. این حقوق شامل تعلیم و تربیه، خدمات صحی و سایر خدمات اجتماعی می شود. کارت تولد، سن و هویت طفل را به صورت قانونی اثبات نموده و از آنان در برابر بهره برداری احتمالی، کار زیر سن و ازدواج زیر سن محافظت می کند.

پروسه اخذ کارت تولد به ولادت طفل در شفاخانه و یا خانه بستگی دارد.

در صورتی که طفل در شفاخانه متولد شده باشد:

 • پس از ولادت طفل، والدین یک کارت زرد زنگ را با درج نام طفل، نام پدر، تاریخ و زمان ولادت و نام شفاخانه دریافت می­کنند.
 • پدر باید کارت زرد رنگ را به اداره ثبت احوال نفوس تسلیم نموده و فورم درخواست کارت تولد را تکمیل نماید.
 • فورم مذکور باید توسط هر دو والدین و سر قابله مسئول معاینه صحت طفل، امضا شود.
 • پس از تکمیل پروسه، اداره ثبت احوال نفوس کارت تولد را صادر خواهد کرد.

در صورتی که طفل در خانه متولد شده باشد:

 • پدر طفل باید به اداره ثبت (احصاییه حیاتی) مراجعه نموده و فورم مربوطه را تکمیل نموده و برای کارت تولد درخواست نماید.
 • ریاست تذکره، جهت تصدیق ولادت طفل، مکتوبی را برای وکیل گذر، ملک یا ارباب ارسال خواهد کرد.
 • پس از تصدیق ولادت، ریاست توزیع تذکره کارت تولد را صادر خواهد کرد.

در صورت مفقود شدن کارت تولد، می توانید از طریق پروسه ذیل، نسخه مثنای آن را درخواست نمایید:

 • متقاضی درخواستی یا عریضه ای را با شرح جزییات مسأله و دلیل ضرورت کارت تولد، آغاز می کند.
 • جهت صدور نسخه مثنای کارت تولد، اسناد ذیل مورد نیاز است: اعلان رادیویی، دو قطعه عکس و یک کاپی از کارت مفقود شده. در صورت تخریب شدن کارت تولد، دو قطعه عکس و نسخه اصلی تخریب شده الزامی است.
 • سپس متقاضی اسناد مورد نیاز را به دفتر ثبت ملکی واقع در شهر یا ولسوالی ولایت کابل تحویل می دهد. پس از تکمیل پروسه درخواستی، متقاضی کارت تولد را دریافت خواهد کرد.

نکاح خط

زوجین پس از ازدواج می توانند برای ثبت قانونی ازدواج خود به عنوان زن و شوهر، نکاح خط دریافت کنند.

نکاح خط در موارد ذیل الزامی است:

 • مسافرت به صورت یکجا هم در داخل و خارج از افغانستان. جهت سفر زن و شوهر به مکه جهت ادای حج یا عمره، نکاح خط الزامی است.

نحوۀ اخذ نکاح خط:

 • زوجین باید فورم مربوطه را در محکمه فامیلی حوزه قضایی مربوطه تکمیل نمایند.
 • پس از تکمیل، فورم مذکور، باید به امضای بزرگان محل (ملک یا وکیل گذر) و همسایگان جهت تصدیق هویت و اقامت زوجین برسد.
 • فورم مذکور باید پس از امضا دوباره جهت بررسی به محکمه مربوطه تسلیم داده شود. پس از آن محکمه تاریخی را برای طی مراحل موارد باقی مانده برای زوجین تعیین خواهد کرد.
 • زوجین باید در تاریخ تعیین شده با دو شاهد جهت تایید ازدواج شان نزد قاضی، به محکمه مراجعه نمایند. پس از تایید، محکمه برای زوجین نکاح خط صادر خواهد کرد.

سند فوتی

سند فوتی یک سند حقوقی است که به صورت رسمی توسط ادارات دولتی جهت تصدیق وفات یک شحص صادر می گردد. این سند در کتاب رسمی ثبت وفات ها ثبت می شود.

در صورت وقات یک تن از اقارب، ممکن است دریافت سند فوتی، در موارد ذیل لازم شود:

 • دلایل حقوقی، بطور مثال: معین ساختن دارایی های شخص متوفا، انتقال ملکیت دارایی و مصدود ساختن حساب های بانکی و یا سایر حساب های مالی
 • مطالبات مربوط به بیمه، تقاعدی یا سایر امتیازهای اجتماعی یا سایر امتیازات دولتی که برای دریافت آن سند فوتی الزامی است. طور مثال: در صورتی که شخص متوفی، کارمند خدمات ملکی باشد، ممکن است پس وفات وی نیز تقاعدی وی را دریافت کنید، اما به سند فوتی ضرورت می باشد.

نحوۀ دریافت سند فوتی:

 • در مرکز ولایت یا ولسوالی به ریاست تذکره مراجعه نمایید.
 • واقعه فوتی را به ریاست ثبت احوال نفوس اطلاع داده و تذکره شخص فوت شده را خدمات ملکی تسلیم نمایید.
 • ریاست ثبت احوال نفوس با سارنوال ولسوالی (ناحیه) و یا بزرگ محل سکونت شخص متوفی جهت تایید وافعه وفات به تماس خواهد شد.
 • پس از تصدیق واقعه فوتی، ریاست ثبت احوال نفوس فورم (خط فوتی) را مُهر نموده و آن را به اقارب شخص فوت شده تحویل می دهد.