نحوه ی گزارش کردن استثمار و سوء استفاده ی جنسی

استثمار و سوء استفاده ی جنسی، رفتاری غیرقابل پذیرش بوده و برای همه ی کارکنان سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی آن، ممنوع می باشد.

استثمار جنسی چیست؟ هر گونه ارتکاب و یا اقدام برای بهره برداری از وضعیت آسیب پذیری، سوء استفاده از مقام و اختلاف قدرت یا اعتماد یک شخص، به منظور اهداف جنسی است.

سوءاستفاده ی جنسی چیست؟ هر گونه ارتکاب به عمل یا تهدید جنسی است که توسط زور یا تحت شرایط نابرابر یا اجبار انجام شده باشد.

مطابق استانداردهای سازمان ملل متحد، کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی آن نباید:

 • در ازای پول، اشتغال، رفتارهای تبعیض آمیز، کالا یا خدمات، با کسی ارتباط جنسی داشته باشند،
 • با افراد زیر ۱۸ سال، ارتباط جنسی داشته باشند،
 • درگیر هرنوع دیگری از رفتارهای تحقیر آمیز جنسی، اهانت آمیز و یا استثمارگرانه شوند.

اگر اطلاع، نگرانی و یا سوء ظنی از موارد احتمالی استثمار و سوءاستفاده ی جنسی توسط کارکنان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا سازمان های غیردولتی داشته باشید، لطفا آن را به طور مستقیم به دفتر بازرس عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (IGO) در دفتر مرکزی UNHCR گزارش دهید:

 • ایمیل: [email protected]
 • فکس محرمانه : 7380 739 22 41+
 • آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

گزارشتان باید شامل موارد زیر باشد:

 • چه اتفاقی افتاد؟
  • جزئیات را در مورد حادثه یا حوادث توضیح دهید.
 • چه کسی مرتکب تخلف ادعا شده گردیده است؟
  • آیا می دانید شخص دیگری نیز درگیر بوده است؟ در صورت امکان لطفا اسامی کامل، عناوین شغلی و نام سازمان آنها را ذکر کنید.
 • حادثه یا حوادث درچه زمان و مکانی رخ داده است؟
  • لطفا تاریخ و زمان وقوع حادثه را در صورت امکان قید فرمایید.

به گزارش شما با درایت تمام و به صورت محرمانه ترتیب اثر داده خواهد شد.

 


اطلاعات مرتبط


گزارش کلاهبرداری و انحراف

چطور درخواست کمک کنیم
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه