مهم

طرح سرشماری “اتباع افغانستانی فاقد مدرک” برای آخرین بار به مدت یک هفته دیگر تا تاریخ 9/4/1401 تمدید شد

به اطلاع اتباع افغانستانی که تاکنون موفق به اخذ نوبت جهت شرکت در طرح سرشماری نشده اند می رساند:

با توجه به تماس ها و مراجعات مکرراتباع افغانستانی فاقد مدرک مبنی بر تمدید مهلت طرح  سرشماری و شناسایی؛ برای آخرین بار به مدت یک هفته طرح مذکور تمدید شد و تا پایان وقت کاری روز پنج شنبه مورخ ۹/۴/۱۴۰۱ (نهم تیر ماه سال جاری) فرصت دارند در این طرح شرکت نمایند، و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

اتباع افغانستانی فاقد مدرک که تاکنون موفق به اخذ نوبت جهت شرکت در طرح سرشماری نشده اند دیگر نیازی به اخذ نوبت ندارند و با مراجعه مستقیم به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی اقدام به ثبت نام نمایند. همچنین با توجه به اینکه طرح شناسایی مذکور برای آخرین بار به مدت یک هفته تمدید شده است اتباع افغانستانی فاقد مدرک وقت را غنیمت شمرده و در این طرح شرکت نمایند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران به صورت جدی اتباع افغانستانی فاقد مدرک که تاکنون در طرح سر شماری شرکت نکرده اند را تشویق می نماید که برای شرکت در طرح مذکور اقدام نمایند.