طرح سرشماری “اتباع افغانستانی فاقد مدرک” تمدید شد

به اطلاع می رساند بر اساس اطلاعیه رسمی دولت، طرح سرشماری اتباع افانستانی فاقد مدرک تا اول تیر ماه سال جاری (۱۴۰۱/۰۴/۱) تمدید شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران به صورت جدی اتباع افغانستانی فاقد مدرک که تاکنون در طرح سر شماری شرکت نکرده اند را تشویق می نماید که به مراکز پیشخوانی که کارت ملی هوشمند صادر می‌کنند مراجعه و برگه اقامت موقت خود که توسط دولت ایران صادر می گردد را دریافت نمایند.