پروندهاى تحت مطالعه در فرآيند اسكان مجدد

اطلاعات زير مربوط به پرونده هائى است كه جهت فرآيند اسكان مجدد درحال بررسى هستند، اگر مطمئن نيستيد كه

پروندۀ شما توسط بخش اسكان مجدد بررسى مى شود، لطفاً إطلاعات را از روى صفحۀ روند اسكان مجدد مطالعه كنيد.

اگر پروندۀ من براى اسكان مجدد انتخاب شد، چه اتفاقى مى افتد؟

اكر پرونده خود براى اسكان مجدد انتخاب شده است، كميسيارى با شما تماس خواهد گفت و شمارا براى اجراى مصاحبه اوليه دعوت خواهد كرد. واگر مصاحبه شما انجام شد، هیچ تضمینی برای اسکان مجدد شما وجود ندارد.

اگر پرونده شما واجد شرایط اسکان مجدد بوده است و جهت بررسی به کشور اسکان مجدد ارسال شده است، کمیسيارى در مورد ارسال پرونده اسکان مجدد خود با مشخص کردن کشوررا به شما اطلاع خواهد داد. کمیسيارى در رابطه با هر مرحله از روند اسکان مجدد از طریق تلفن با شما تماس خواهد گرفت. بنابراین، بسیار مهم است که در صورت تغییر شمارۀ تماس مخصوص خود، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را اطلاع دهيد.

چه كسى تصميم نهائى دربارۀ پروندۀ من براى اسكان مجدد مى گيرد؟

تصميم گيرى نهائى برای پذیرش پناهنده برای اسکان مجدد برعهدۀ کشور اسکان مجدد است و نه با کمیساریای عالی پناهندگان.

روند اسکان مجدد چقدر طول می کشد؟ چرا مطالعه پروندۀ من براى اسکان مجدد اینقدر طول می کشد؟

اسکان مجدد یک فرآیند بسیار طولانی است و زمان پردازش پرونده بسته به کشور اسکان مجدد و برای هر موردى تفاوت دارد.

اگر کمیسياری از طریق شمارۀ مخصوص بخش اسكان مجدد به شما اطلاع داد که پروندۀ شما به کشور اسکان مجدد ارسال شده است، کارکنان بخش اسکان مجدد به شما در مورد آخرین پیشرفت های پرونده خودرا به مشاوره خواهند داد.

پیش بینی اینکه فرآيند اسکان مجدد چقدر طول می کشد، کار آسانی نیست. همچنین نمی توان پیش بینی کرد که پس از پذیرش کشور اسکان مجدد، چقدر طول می کشد تا شخص واقعاً از سوریه سفر کند.

بسته به کشور اسکان مجدد و رويه هاى مخصوص آن، ممکن است چندین ماه یا چندین سال طول بکشد. علاوه بر مصاحبه اولیه، برخی از کشورهای اسکان مجدد ممکن است مصاحبه های دیگری با پناهندگانی که برای اسکان مجدد انتخاب شده اند انجام مى دهند. واز شما خواسته می شود برای انجام معاینات پزشکی  حاضر شوى، واطلاعات زيادى ازطرف کشور اسکان مجدد دریافت خواهید کرد.

کمیساریای عالی پناهندگان در طی مراحل مختلف فرآیند اسکان مجدد با شما ارتباط برقرار خواهد کرد، اما صبور بودن مهم است زیرا زمان مطالعه ممکن است چندین سال طول بکشد. تا زمانی که تاریخ سفر به شما اطلاع داده نشده است، وسايل خود را نفروشید یا کار را متوقف نکنید. مطمئن شوید که فرزندانتان به مدرسه می روند و دانش و مهارت کسب می کنند.

پرونده من به ایالات متحده آمریکا ارسال شده است، چه زمانی پاسخ را دریافت خواهم کرد؟

بحران سوريه باعث شد كه فرآيند اسكان مجدد در ايالتهاى متحد آمريكا را تعطيل كند. درحال حاضر كميسيارى نمى داند كه آيا مراحل مخصوص پرونده خود كامل خواهد شد و كى اين اتفاق خواهد افتاد؟

ما درك مى كنيم كه وضعيت بسيار سخت است، وانتظار كشيدن در اين شرايط آسان نيست.

كمیساریای عالی پناهندگان به دلیل محدودیت فرصت های اسکان مجدد نمی تواند پرونده شما را مجدداً به کشور دیگری برای إسکان مجدد ارسال کند. كميسيارى از طریق خط اسکان مجدد با شما تماس خواهد

گرفت در صورتی که پرونده شما به روز رسانی شود. در این بین، کمیسيارى به شما توصیه می کند که بر وضعیت فعلی خود تمرکز داشته باشيد. یعنی بچه ها باید ادامه تحصیل بدهند، و شما باید برای تامین

هزینه های مسکن و هزینه های خانواده به کار ادامه دهید.

أیا مى توانم كشورى را كه مى خواهم درآن اسكان مجدد شوم، انتخاب كنم ؟

خير ، پناهندگان بخاطر محدود بودن انتخاب كشورهاى اسكان مجدد نمى توانند كشور دلخواه خودرا انتخاب كنند.

با این حال، زمانی که کمیسياری پرونده را به کشور اسکان مجدد ارسال می کند، ما ضمانت می کنیم كه  پيشينۀ پناهنده [خانواده، پيشينۀ  فرهنگی و زبانی و تحصیلی و تجربه کاری]،

هرگونه نیاز خاص و همچنین روابط خانوادگی در نظر گرفته می شود.

آيا مى توانم پرونده خودرا پس از ارائۀ آن، پس بگيرم ؟

شما حق داريد پس از ارائه پرونده خود به كشور اسكان مجدد، آنرا پس بكشى.

با اين حال، بايد توجه داشته باشيد كه پس كشيدن پرونده خود به اين معنا نيست كه به طور خودکار برای کشور دیگری ارائه شود. وممكن است اصلا براى اسكان مجدد در نظر گرفته نشود.

همچنین، در صورتی که هیچ کشوری برای اسکان مجدد وجود نداشته باشد، ارسال مجدد ممکن است گزینه ای نباشد.

اكر كشور اسكان مجدد پرونده ام را رد كرد، چه اتفاقى مى افتد؟

اكر كشور اسكان مجدد پرونده شمارا رد كرد، كشور اسكان مجدد و/ يا كميسيارى با شما تماس خواهد گرفت و دراين اساس با شما مشورت خواهند كرد.

بايد توجه داشته باشيد اكر كشور اسكان مجدد پرونده شمارا رد كرد، این هرگز بر وضعیت پناهندگی شما تأثیر نمی گذارد، ونهايتا شما همچنان از حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برخوردار خواهید بود، و از تمام برنامه ها و خدماتی که شامل حال پناهندگان درسوریه مى باشد، و واجد شرایط بهره مندی از آنها هستید، بهره مند خواهید ماند.

اگر از طرف يكى ازكشورهاى اسكان مجدد رد شده أم، آيا كميسيارى دوباره پرونده مرا به كشور ديگر ارسال خواهد كرد؟

در حال حاضر بادر نظر گرفتن محدود بودن جاهاى اسكان مجدد در دسترس پناهندگان در سوريه، بعید است که پرونده شما دوباره ارسال شود. ودر صورتيكه پرونده شما واجد شرايط ارسال مجدد بود، كميسيارى به شما اطلاع خواهد داد.

اگر فعلا برای اسکان مجدد مصاحبه شده باشم و وضعیت خانوادگی من مانند ازدواج، تولد یا فوت تغییر پيدا کرد، چه اتفاقی می افتد؟

هر گونه تغییر در ترکیب خانواده خود را باید فوراً به کمیسیارى اطلاع دهید. مخفی کردن این اطلاعات می تواند روی پروندۀ شما تأثیر منفی بگذارد.

می توانید در طول مصاحبه با کمیسيارى یا با تماس با خط مشاوره اسکان مجدد به شماره (0932-113 339) وضعیت خود را به روز کنید. اگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد پرونده اسکان

 مجدد شما به اطلاعات یا اسناد اضافی نیاز داشته باشد، تیمی از کارکنان بخش اسکان مجدد مستقیماً با شما تماس خواهند گرفت. باز هم، بسیار مهم است که اطلاعات تماس خود را به روز کنید تا در صورت نیاز،

تیم بتواند به شما برسند (باشما تماس بگيرند).

اكر اسكان مجدد پيداكنم، آيا اعضاى خانواده ام مى توانند به من ملحق شوند؟

بسیار مهم است که همۀ اعضای خانواده خود را در طول فرآیند اسکان مجدد اعلام کنید تا در سوابق كميسيارى ذکر شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که اعضای خانواده شما بتوانند بعداً در کشور اسکان مجدد به شما

ملحق شوند، زیرا این امر به قوانین و استانداردهای آن کشور بستگی دارد.

بسیاری از کشورها معیارهای پيوستن خانواده را به اعضای اصلی خانواده محدود می کنند، و شرایط مالی را تعيين مى كنند كه قبل از اینکه بتوانید اعضای خانواده خود را ضمانت يا حمايت مالى كنيد، باید رعایت شوند.

آیا وقتی پرونده من برای اسکان مجدد در نظر گرفته می شود، باید کار یا تحصیل را متوقف کنم؟

خير. حتى اكر پرونده خود براى اسكان مجدد در نظر گرفته شد ، ممكن است زمانى زيادى طول بكشد تا فرآيند تكميل شود.

وكميسیارى اشخاصى كه پرونده هاى خودرا براى اسكان مجدد در نظر گرفته شده است تشویق می کند تا زمانی که از تاریخ خروج تایید شده مطلع نشده اند، هیچ اقدامی برای ترک خانه، فروش وسایل خود، توقف کار

یا خارج كردن  فرزندانشان از مدرسه انجام ندهند.

دریافت مجوز کار، کار یا ثبت نام در مدرسه هيچ تاثیری بر پروندۀ اسکان مجدد شما یا کمکی که ممکن است از کمیسيارى دریافت  مى کنید، ندارد.

آيا مى توانم در كشور اسكان مجدد كار كنم؟

پناهندگانى كه اسكان مجدد شده اند حق دارند در كشور اسكان مجدد كار كنند، وانتظار ميرود براى حمايت از خود اين كاررا انجام دهند،  ارائه خدمات و سطح حمایت در کشورهای اسکان مجدد متفاوت است. با اين حال

، به خاطر داشته باشيد كه فرصت هاى شغلى  ممكن است محدود باشد، فرصت های توسعۀ حرفه ای تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد.

ادغام شدن در کشور اسکان مجدد می تواند به دلیل تفاوت های فرهنگی و زبانی بسیار دشوار باشد و ممکن است به دلیل جدایی از دوستان خانوادگی باشد.

از کجا می توانم برای پرونده اسکان مجدد خود کمک بگیرم؟

در صورتيكه كميسيارى جهت بررسى پرونده خود براى اسكان مجدد تماس پيدا كرد،  سؤال ونگرانى داريد راجع به پرونده خود ، لطفا با خط مشاوره اسکان مجدد براين شماره : 0932 113 339 برای دریافت کمک بیشتر تماس بگيريد.


Related information:   << Back to Resettlement <<<Back to Syria homepage >>> Select another country on our Help page