مشاوره هاى حمايتى

مى توانى به نزديكترين دفتر كميسيارى به خود [ لينك الکترونیک ” چگونه مى توان با كميسيارى تماس بگيرم” ] برای مشاوره و بسته به نیازهاى شما ممکن است به خدمات دیگری ارجاع داده شويد:

دفتر كميسيارى در دمشق : سه شنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر

دفاتر كميسيارى در حلب ،طرطوس،حمص : از روز يكشنبه به پنجشنبه از ساعت  8:30 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر

دفتر كميسيارى در قامشلى : لطفا با شماره  0958099305)) با دفتر تماس گرفته ودرخواست تعيين تاريخ را بكنيد.

همچنین می‌توانید از مرکز اجتماعی تحت نظارت شرکای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بازدید کنید و از خدمات موجود در آنجا استفاده كنيد ، از جمله خدمات مرتبط با موارد زیراست :

  • آموزش
  • دوره ها وجلسات آگاهى
  • فعاليتهاى سرگرمى

کمیسيارى با داوطلبان پناهنده اى که در هر یک از مناطق اصلی اقامت کار می کنند، سروكار دارد. و لطفا با كميسيارى [ لينك الكترونيك  “چگونه مى توان با كميسيارى تماس بگیریم“] باآنها تماس بگیرید وأشنائى به نزدیکترین 

مرکز اجتماعی و/ یا کلینیک به شما، داشته باشيد. آنها همچنین می توانند اطلاعاتى را در مورد ابتکارات اجتماعی و جوانان به شما بدهند. لطفاً با دفتر کمیسيارى نزدیک به خود تماس بگیرید تا در مورد داوطلبان

 دسترسی در منطقه خود اطلاعات بیشتری را کسب کنید.


Related information:   << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page