تماس باما                 

می توانید از طریق شماره تلفن های ذکر شده در زیر با نزديكترين دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تماس بگیرید. 

ساعات کاری از یکشنبه تا پنجشنبه بین 8.30 صبح تا 4 بعد از ظهر است.

دمشق

14 خيابان ثابت بن قرهكفرسوسةدمشق – سوريه
بخش ثبت نام📞0992 898 196
بخش تعيين وضعيت پناهندگى📞0998 760 805
أمور مرتبط به راه حلهاى دائمى 
(يكشنبه وسه شنبه)
📞0932 113 339
 أمور مرتبط  به إقامت📞0998 760 864
📞0993 363 275
  أمور مرتبط  به بازداشت📞0992 550 708
أمور مرتبط  به حمايت/ دسترسی به داوطلبان📞0944 396 126

طرطوس

خيابان كورنيش شرقى، جنوب مديريت سياحت طرطوس – سوريه.

براى سؤال لطفا تماس با شماره : 📞0993 199 853

حلب

خيابان أمية، شهباى قديم، ساختمان 42 – حلب – سوريه

براى سؤال لطفا تماس با شماره : 📞0992 299 110

حمص

هتل سفير، إنشاءات، خيابان زكى أرسوزى

براى سؤال لطفا تماس با شماره : 📞0988 099 181

سويدا

خيابان طلائع بعث، منطقه قصور – سويدا – سوريه

براى سؤال لطفا تماس با شماره : 📞0988 127 398

دير الزور

دفترسازمان ملل متحد – دير الزور – سوريه

براى سؤال لطفا تماس با شماره : 📞0992 898 196

قامشلى

ساختمان أول – خيابان سياحى – قامشلى – سوريه

بخش ثبت نام/ براى تمديد كارت شناسائى خاص پناهندگان📞0988 118 918
أمور مرتبط  به حمايت/ دسترسی به داوطلبان📞0958 099 305