فرآيند اسكان مجدد

لطفا توجه داشته باشيد! تمام خدماتى كه كميسيارى ارائه مى دهد،رايگان مى باشد

اگر شما یا هر شخصی که می شناسید قربانی کلاهبرداری شده اید،یا اطلاعاتی دررابطه با کلاهبرداری كه توسط پناهنده دیگرى انجام شده است ، يا کارکنان کمیسياری یا هر یک از شرکای آن درگير پرونده های فساد یا رشوه خواری شده اند، دارید. لطفاً آن را با استفاده از کانال های موجود در اینجا گزارش دهید (لینک الكترونيكى بطرف بخش مخصوص بد رفتارى)

فرآيند اسكان مجدد چيست؟

برای پناهندگانی که قادر به ادغام در سوریه یا بازگشت ایمن به کشور خود نیستند، ممکن است اسکان مجدد به کشورسوّم در نظر گرفته شود. کلیۀ خدمات ارائه شده توسط كميسارياى عالى پناهندگان، از جمله اسکان مجدد، رایگان است.

فرصت های اسکان مجدد بسیار محدود است، و تنها درصد کمی (کمتر از 1%) از پناهندگانی که شرایط بسیار ويژه اى را دارند برای اسکان مجدد در نظر گرفته می شوند. معیارهای اسکان مجدد توسط کشورهای اسکان مجدد تعيين مى شود، وبر أساس نیازهای حفاظتی و آسیب پذیری های خاص تعیین می شود. کمیساریای عالی پناهندگان بطور مداوم موارد فردی پناهندگان را نظارت می کند و واجدین شرایط برای اسکان مجدد را تعیین می کند.

در سوریه پناهندگان زیادی وجود دارند که از آسیب پذیری رنج می برند و نیازهای زیادی دارند. ممکن است افرادی را بشناسید که در گذشته از سوریه اسکان مجدد داده شده اند. كميسيارى برای تخصیص مکان های اسکان مجدد به کشورهای اسکان مجدد متکی است، و در حال حاضر هیچ مکانی برای پناهندگان ساکن در سوریه فراهم نيست.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به طور مداوم به دنبال درخواست بيشترسهمیه های اسکان مجدد برای پناهندگان ساکن درسوریه مى باشد، اما در حال حاضر هیچ نشانه ای وجود ندارد که این وضعیت در آیندۀ نزدیک تغییر زیادی خواهد كرد.

پناهنده ای که می توان برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود چه کسی است؟

برای اسکان مجدد واجد شرایط بودن را بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، موقعیت اجتماعی، ملیت یا مذهب، تعیین می كنند. با این حال، شما باید معیارهای اسکان مجدد را داشته باشید تا برای اسکان مجدد انتخاب شوید.

اسكان مجدد يك حق نيست ودر اختيار تعداد بسيار كمى از پناهندگان جهان قرار گرفته است.

اسکان مجدد راه حلی است که فقط در شرایط بسیار خاص و برای تعداد بسیار کمی از پناهندگان در دسترس است. هیچ تعهدی کشورها را ملزم برای پذیرش پناهندگان برای اسکان مجدد وجود ندارد. كميسارى آسیب پذیرترین پناهندگان را جهت اسکان مجدد تعيين می کند. وهر حالتى بر اساس واقعيتهاى عينى خود بررسی می شود، و این روند به تاریخ ثبت نام در کمیسیارى ارتباط ندارد.

آيا مى توانم درخواستى را براى اسكان مجدد ارائه دهم؟

خير. هيچ رويه اى براى ارائۀ درخواست براى اسكان مجدد وجود ندارد.

روند اسکان مجدد از طریق کمیسیاری با ارائه درخواست فردی توسط پناهنده آغاز نمی شود. کمیساریای عالی پناهندگان نمی تواند درخواست ها (نامه ها، پست هاى الکترونیکى ، فکس ها، و غیره) یا تماس های تلفنی پناهندگانی که درخواست اسکان مجدد دارند، را در نظر بگيرد.

چگونه بفهمم كه پروندۀ من براى اسكان مجدد انتخاب شده است؟

اگر پرونده شما برای اسکان مجدد توسط کمیسياری درحال بررسی باشد، بخش اسکان مجدد با شما تماس خواهد گرفت و شما را برای مصاحبه دعوت خواهد كرد. پس از مصاحبه مجدداً با شما تماس گرفته خواهد شد تا به شما اطلاع دهند که آیا پروندۀ شما به کشور اسکان مجدد ارجاع شده است یا خیر.

اكر كميسيارى نتوانست پرونده شما براى كشور اسكان مجدد ارجاع دهد، به شما اطلاع داده می شود که در حال حاضر واجد شرایط اسکان مجدد نیستید.

اگر كميسيارى برای مصاحبۀ اسکان مجدد با شما تماس نگرفته باشد، به این معنی است که كميسيارى نمی تواند پرونده شما را برای اسکان مجدد به کشور سوّم ارسال کند.

همچنین می توانید با استشاره هاى ويژه بخش اسکان مجدد به شماره-113339  0932 هر یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر، تماس بگيريد تا مطمئن شويد كه آيا پرونده شما در حال يررسى است ياخير.

اگر پرونده شما برای اسکان مجدد در دست بررسی باشد، كميسيارى مستقیماً از طریق تلفن با شما تماس خواهد گرفت. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هرگز از طریق فیس بوک، واتس اپ یا هر وسیله دیگر از رسانه های اجتماعی با شما تماس نخواهد گرفت.

چرا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سهمیه های اسکان مجدد را بیشتر نمی کند؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همواره به دنبال کسب سهمیه های بيشتر اسکان مجدد است، اما روند اسکان مجدد بر مى كردد به تمایل کشورهای اسکان مجدد جهت پذیرش پناهندگان براى اقامت قانونی آنها در قلمرو خود است. کشورها از نظر قانونی موظف به پذیرش پناهندگان نیستند و تنها تعداد محدودی از کشورها به طور منظم اسکان مجدد می دهند. پذیرش پناهندگان برای اسکان مجدد بیانگر سخاوت دولت هاست، و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از فرصت های اسکان مجدد که دولت ها همچنان ارائه می دهند، استقبال می کند.

من اطلاعات جديدى دارم كه فكر مى كنم باعث واجد شرايط شدن من براى اسكان مجدد مى شوند . چگونه به كميسيارى اطلاع دهم؟

در صورتيكه مايل باشى پرونده خود را با اضافه كردن اطلاعات جديدى دررابطه با وضعيت خود را به روز كنى، از شما خواسته می شود موارد زیر را انجام دهید:

 • با كميسيارى از راه تلفن مخصوص آن تماس بگيريد ( لينك الكترونيكى) ، يا
 • فرستادن پست الکترونیک به : [email protected]، يا
 • در تاريخ بعدى تمديد كارت مخصوص پناهندگان، به كميسيارى اطلاع دهيد.

آيا اطلاعات جديد مرا واجد شرايط اسكان مجدد مى كند؟

اطلاعات جديد ميتواند مهم باشد ولى شايد كمك به واجد شرايط شما براى اسكان مجدد نكند.

 • بايد درنظر گرفت كه روند تعيين پناهندگانى كه احتمال ميرود نيازمند به اسكان مجدد باشند، براساس سهميه هاى اسكان مجدد در دسترس ومعيارهاى واجد الشرايط بودن را بصورت ثابت ، پى درپى وسيستماتيك پيش ميرود.
 • ماداميكه بخش اسكان مجدد كميسيارى با شما دراين خصوص تماس نگرفته باشد، نبايد فرض بگيرى كه پرونده شما درحال بررسى اسكان مجدد باشد.

بستگان من در كشور اسكان مجدد زندگى مى كنند. چگونه مى توانم به آنها ملحق شوم؟

حفظ کانون خانواده یک حق مهم بشری است. اگر قبل یا در حین فرار از کشور خود از خانواده خود جدا شده اید، بستگان شما كه در كشور اسكان مجدد زندگى مى كنند مى توانند تحت شراط خاصّى درخواست پيوستن شمارا به آنها ارائه دهند. امکان پیوستن شما به یکی از اعضای خانواده بستگی به قوانین کشور اسکان مجدد، ماهیت وضعیت قانونی اعطا شده به خویشاوندان خود و ماهیت رابطه او با شما دارد.

با فشار دادن اينجا ، مى توانى بيشتر راجع به فرآيند اتحاد خانواده مطالعه داشته باشيد.

برخی از کشورهای پذیرنده پناهنده صفحه ای را برای اتحاد مجدد خانواده در وب سایت های الكترونيكى کمکی خود اختصاص داده اند، كه مى توانى از راه آنها اطلاعات بيشترى را بدست آورى:

سوئد  ]لينك الكترونيك: https://help.unhcr.org/sweden/family/ [

آلمان  ]لينك: الكترونيك https://help.unhcr.org/germany/family-reunification/ [

هولند  ]لينك الكترونيك: https://help.unhcr.org/netherlands/family-reunification/ [

كاندا ] لينك الكترونيك: https://help.unhcr.org/canada/family-reunification/ [

بلژيك  ]لينك الكترونيك: https://help.unhcr.org/belgium/en/family-reunification/ [

اگر درخواستى برای اتحاد مجدد خانواده به سفارت داده اید، و با این درخواست مشکل دارید، می توانید برای كسب اطلاعات بیشتر به كميسيارى مراجعه كنيد.

بخش اسكان مجدد خبرم داد كه پرونده ام "درحال حاضر واجد شرايط اسكان مجدد نمى باشد" اين يعنى چى؟

این بدان معناست که پس از ارزیابی دقیق، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تشخیص داده است که پرونده شمادر حال حاضر واجد شرایط اسکان مجدد وبرطبق رویه‌ها و معیارهای موجود، نمى باشد. واین بدان معنی است که پروندۀ شما دیگر جهت اسکان مجدد در دست بررسی ومطالعة نمى باشد و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پروندۀ شما را برای اسکان مجدد ارسال نمی کند.

بايد درنظر گرفت كه اين تصميم غير قابل تجديد نظر مى باشد.

متأسفانه احتمال تجديد نظر براى اسكان مجدد شما درآينده هم وجود ندارد.

اگرچه اسکان مجدد نخواهید گرفت ولى با این حال، این هرگز بر وضعیت پناهندگی شما تأثیر نمی گذارد، ونهايتا شما همچنان از حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برخوردار خواهید بود، و از تمام برنامه ها و خدماتی که شامل حال  پناهندگان درسوریه مى باشد، و واجد شرایط بهره مندی از آنها هستید، بهره مند خواهید ماند.

چرا پناهندگان در کشورهای دیگر اسکان مجدد داده می شوند و برای پناهندگان ساکن در سوریه چنین نیست؟

در حال حاضر سهمیه های اسکان مجدد در سوریه بسیار محدود است، و تنها برای اسکان مجدد تعداد بسیار محدودی را می توان در نظر گرفت. کمیساریای عالی پناهندگان دائماً به دنبال کسب سهمیه هائى براى اسکان مجدد پناهندگان ساکن در سوريه است، اما این به کشورهای اسکان مجدد بستگی دارد که تصمیم بگیرند كه چه تعداد پناهندگان مجاز براى اقامت قانونی در زمین های خود و چه زمانی اين اتفاق مى افتد، دارد.

 کشورها از نظر قانونی موظف به اسکان مجدد پناهندگان نیستند، و تنها تعداد محدودی از کشورها سالانه فرصت های اسکان مجدد را به طور منظم با ارائه سهمیه های اسکان مجدد به عنوان نوعی همبستگی در مسئولیت پذیری، فراهم مى كنند.

 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تلاش است تا بيشترين تعداد  فرصت های اسکان مجدد را برای پناهندگان از همه ملیت ها ایجاد کند، امّا متأسفانه تعداد سهمیه های موجود در حال حاضر بسیار محدود است.

این روی همه ملیت ها به یک شکل تاثیر می گذارد.

آيا مى توانم بطور مستقيم درخواست اسكان مجدد را از راه سفارت ارائه دهم؟

روش دریافت ویزاهای ویژه از طریق سفارتخانه ها با روند اسکان مجدد کمیساریای عالی پناهندگان  متفاوت است.

شما می توانید مستقیماً برای دریافت ویزای مهاجرت یا سایر فرصت های مهاجرتی به سفارت درخواست دهید ورويه هاى خاص هر کشورى را دنبال کنيد. كميسارياى عالى پناهندگان هیچ نقشی در چنین فرآیندی

ندارد، واطلاعاتی در مورد وضعیت درخواست شما، نخواهد داشت.

من داراى درخواست ضمانتنامه یا وضعیت انسانی ویژه اى حل نشده دارم. چه زمانی می توانم اسکان مجدد دریافت کنم؟

كميسيارى هيج دخالتى در روند درخواستهاى ضمانتى يا موارد بشر دوستانه ندارد، درنهايت نمى تواند اطلاعات به روز شده راجع به درخواست شما به شما ارائه دهد. سؤالات شما باید به هيئت نمایندگی کشور

 (سفارت) که درخواست شما را دریافت کرده و در حال بررسی كردن آن است، ارسال كنيد. ودرحاليكه تصميمى راجع به درخواستتان بود، شمارا تشويق به دادن اطلاعات به كميسيارى كه پرونده شما به روز

شود. در صورتی که درخواستی از طریق سفارت دارید و در این مورد با مشکل رو برو هستید، می توانید برای اطلاعات بیشتر با كميسيارى تماس بگیرید.

آيا برای اسکان مجدد نياز به پرداخت پول دارم؟

خدمات فرآيند اسكان مجدد رايگان به شمار مى رود.

پناهندگان نباید به کسی پول بدهند تا پرونده‌های خود را برای اسکان مجدد ارجاع دهد، چون تمام خدماتى كه كميسيارى وسازمانهاى شريك آن ارائه ميدهند از جمله اسكان مجدد، رايگان مى باشد.

این به این معناست که نباید از شما بابت اسكان مجدد پول درخواست شود. و در واقع اتفاق می‌افتد که افرادی که هیچ ارتباطی با کمیسيارى ندارند، سعی می‌کنند از پناهندگانی که مايلند اسکان مجدد داده شوند، سوء

استفاده کرده و به هر طریقی از آنها پول بخواهند. گاهى اوقات اين كارها به خوبى سازماندهى وقانع كننده بنظر مى آيد. اين كارها كلاهبردارى  به شمار مى رود وكميسيارى آنهارا جدى خواهد گرفت.

 لطفا اگر كسى با شما تماس گرفت وإدعا كرد كه درازاى پول يا هر چيزى ديگرميتواند به پرونده خود كمك كند، به كميسيارى  اطلاع دهيد.

شما می توانید این موارد را اطلاع دهيد  از طریق :

 • فرستادن پست الكترونيك به [email protected]
 • با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوریه از طریق صندوق شکایات واقع در بخش پذیرش تمام دفاتر متعلق به کمیسيارى، مکاتبه کنید.
 • اكر نخواسته باشيد اسم يا شماره پرونده خودرا بكار ببريد، ميتوانى شكايت را بدون افشاى هويت خود، ارسال كنيد.
 • دسترسی به صندوق شکایات به تعداد بسیار کمی از کارکنان کمیسيارى محدود است.

اگر احساس كردى که توسط یکی از کارکنان کمیسيارى یا سایر افرادی که مستقیماً با کمیسيارى کار می کنند با شما ناعادلانه رفتار شده است، به ويژه اگر کارکنان در أعمال كلاهبردارى، فساد،  استثمار وسوء استفاده جنسی، یا سایر رفتارهای نادرست گرفتار باشند، ما شمارا تشويق مى دهيم اين را درصندوق شكايات / يا تماس با دفتر بازرس کل کمیسيارى اطلاع دهيد :

 • بصورت حضورى يا ازراه پست:  94, rue de Montbrillant, Case postale 2500, 1211 Geneva 
 • ازراه پست الكترونيك مخفى : [email protected]
 • بكار بردن فرم شكايتهاى آنلاين

بايد در نظر بگيرى هرچه اطلاعات بيشترى دراختيار كميسيارى بدهى، براى كميسيارى جهت درمان اين مشكل بهتر است.

نگرانيهاى شما جدى گرفته خواهد شد ومحرمانه خواهد ماند.


Related information:   << Back to Syria homepage >> Select another country on our Help page