Makazi Mapya (Resettlement)

Ikiwa una nia ya kuangalia hali ya kesi yako ya makazi mapya na UNHCR, unaweza:

Ikiwa una pendelea kuangalia hali ya kesi yako ambayo tayari imetumwa kwa inchi ya makazi yako mapya ina faa ufikie anuani hizi:

 • Unaweza wasiliana na inchi ya makazi yako mapya kupitia njia ya mawasiliano uliyopewa nao siku ya kuhojiana nao.
 • Kwa uwasilisaji wa Amerika (US), unaweza kuangalia hali ya kesi yako mkondoni kwenye https://mycase.rscafrica.org/ au andika barua pepe kwa: [email protected] au tuma barua kwa P.O. Sanduku la 14176-00800, Nairobi, Kenya.

Ikiwa una nia ya kusahihisha habari yako, unaweza:

 • If your case has already been submitted to a resettlement country you can also contact the resettlement country directly using the contact information provided to you during the interview.
 • Please see the How to Contact UNHCR site for more information.
 • Ikiwa kesi yako tayari imewasilishwa kwa nchi ya makazi mapya unaweza pia kuwasiliana na nchi ya makazi mapya moja kwa moja ukitumia habari ya mawasiliano uliyopewa wakati wa mahojiano.

Maelezo ya jumla kuhusu mchakato ya makazi mapya kambini Kakuma

 • Makazi mapya sio haki na ni asilimia ndogo sana ya wakimbizi wanaofaidika na makazi mapya ulimwenguni
 • Idadi ndogo tu ya mataifa hushiriki katika mpango wa makazi mapya ya UNHCR.
 • Chini ya asilimia moja ya wakimbizi ulimwenguni wanapewa makazi mapya kila mwaka.
 • Utambuzi wa makazi mapya kakuma hufanywa kupitia AIM (Application for Integrated Management) (Maombi ya usimamizi juishi) ambayo ni zana ya elektroniki ambayo huchagua kesi kulingana na vigezo tofauti. Uteuzi wa kesi za makazi mapya zinaweza kufanywa tu kupitia AIM.
 • Ikiwa utastahiki makazi mapya katika siku zijazo, utaalikwa kwa mahojiano kupitia SMS kwenye maeneo ya ofisi ya UNHCR.
 • Huduma zote za UNHCR ni  bure kabisa. Unaweza kupata ujumbe zaidi hapa.

See also

<< Back to Kenya homepage >> Select another country on our Help page