Δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσφύγων

Αφού σας χορηγηθεί διεθνής προστασία στην Ελλάδα (ως πρόσφυγα ή ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας), θα σας δοθεί άδεια διαμονής η οποία θα ισχύει είτε για τρία χρόνια, αν εχετε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας είτε για ένα συν δύο χρόνια αν έχετε αναγνωριστεί ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας. Η άδεια διαμονής σας μπορεί να ανανεωθεί. Επίσης, θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα.

Θα έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και την ιατρική περίθαλψη, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως οι Έλληνες πολίτες.

Αν σας έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για οικογενειακή επανένωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή προστασία στην Ελλάδα, εδώ https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/thetiki-apofasi/.

Αν σας χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα:

  • Θα λάβετε άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία χρόνια, αν εχετε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή ένα συν δύο χρόνια αν έχετε αναγνωριστεί ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας (για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε εδώ https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/). Η Υπηρεσία Ασύλου εγκρίνει την έκδοση αδειών παραμονής, οι οποίες εκτυπώνονται από την Ελληνική Αστυνομία. 
  • Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικό έγγραφο που σας επιτρέπει να επισκεφθείτε άλλες χώρες ως τουρίστας. Δεν μπορείτε να μείνετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για περισσότερο από 90 ημερολογιακές ημέρες μέσα σε μία περίοδο έξι (6) μηνών (για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε εδώ https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/).
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής, εφόσον συμπληρώσετε 5 χρόνια νόμιμης και διαρκούς παραμονής στη χώρα και πληρείτε όλες τις επιπλέον προϋποθέσεις όπως προβλέπονται από το νόμο.
  • Θα έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και προγράμματα κατάρτισης, υπό τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες.
  • Έχετε το δικαίωμα να να εργασθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση, υπό τον όρο ότι πληρείτε τις επιπλέον προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του κάθε επαγγέλματος ξεχωριστά (περισσότερες πληροφορίες εδώ) .
  • Έχετε πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας υπό την προϋπόθεση ότι πληρείτε όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο νόμο.  
  • Aν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας, έχετε το δικαίωμα να επανενωθείτε με τα μέλη της οικογένειάς σας που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής σας ή σε άλλη τρίτη χώρα. Αν είστε δικαιούχος επικουρικής προστασίας δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.
  • Αν έχετε αναγνωριστεί ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, έχετε ζήσει νόμιμα και συνεχόμενα στη χώρα για τουλάχιστον 7 χρόνια και πληροίτε τις προϋποθέσεις, που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, όπως προβλέπονται στο νόμο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ελληνική υπηκοότητα (πολιτογράφηση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας εδώ). Αν έχετε παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα, που να έχουν συμπληρώσει πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα  μπορεί να δικαιούνται την Ελληνική ιθαγένεια υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Τελευταία ενημέρωση: 26/01/2021