Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο

Η αίτηση ασύλου στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία που συνίσταται σε μια σειρά βημάτων. Ανατρέξτε στη σελίδα με τις νομικές πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ως αιτών άσυλο, έχετε δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται παρακάτω.

Ανεξάρτητα από το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεστε, έχετε πάντα τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την αίτηση ασύλου που υποβάλατε, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε μια γλώσσα που καταλαβαίνετε.
 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε βασική βοήθεια, μεταξύ άλλων σε κατάλυμα, τροφή, νομική, ιατρική και ψυχοκοινωνική βοήθεια από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες οργανώσεις.
 • Υποχρεούστε να συνεργαστείτε πλήρως με τις ελληνικές Αρχές.

Όταν λάβετε την κάρτα αιτούντος άσυλο, θα έχετε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 • Θα μπορείτε να μείνετε νόμιμα στην Ελλάδα μέχρι να λάβει η Υπηρεσία Ασύλου απόφαση για την υπόθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επιστραφείτε παρά τη βούλησή σας, σε άλλη χώρα, όσο θα περιμένετε την απόφαση.
 • Τα παιδιά μπορούν να φοιτούν στο σχολείο.
 • Για το διάστημα που θα έχετε το δελτίο προκαταγραφής σας, θα μπορείτε να μετακινήστε ελεύθερα εντός της Ελλάδας, αλλά δεν θα μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη χώρα.
 • Το ελληνικό κράτος θα σας παράσχει κατάλυμα σε κέντρο υποδοχής της ενδοχώρας. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ενοίκιο εκεί. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ποιο κέντρο υποδοχής θα σας παρέχει το κράτος. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μείνετε εκεί, εάν δεν θέλετε.
 • Θα έχετε πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη, αλλά μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε ελάχιστη συμμετοχή για ορισμένες πιο προηγμένες υπηρεσίες.
 • Αν και έχετε προκαταγραφεί, ΔΕΝ θα έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε στην Ελλάδα. Αφού καταγραφείτε πλήρως έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε στην Ελλάδα. Εάν εργαστείτε, θα πρέπει να πληρώνετε φόρους στο ελληνικό κράτος.
 • Θα πρέπει να σέβεστε και να τηρείτε τους νόμους της χώρας. Η παράβαση της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των δικαιωμάτων που έχετε ως αιτών άσυλο.
 • Θα πρέπει να συνεργάζεστε με τις Αρχές που εξετάζουν την αίτησή σας.
 • Θα πρέπει να ενημερώνετε το Γραφείο Ασύλου κάθε φορά που αλλάζετε διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου.