قوانین کار

در نظر داشته باشید که قانون حمایت بشردوستانه ملاحظاتی از جمله تعلیق ساعات کار یا موافقتنامه هایی را برای اصلاح شرایط اقتصادی در  روابط کارگر و کارفرما پیش بینی کرده است.
اگر شما را استخدام کرده‌اند هم شما و هم کارفرمایتان باید به خاطر داشته باشید که حق دارید رفتار منصفانه و حقوق عادلانه داشته باشید. علاوه بر این، شما از حقوق زیر برخوردار هستید:
  • از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه  تامین اجتماعی قرار می‌گیرید.
  • اگر قرارداد شما تمام وقت باشد حداکثر 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته کار می‌کنید.
  • اگر 8 ساعت در روز یا 40 ساعت در هفته کار می کنید، حق دارید حداقل حقوق کامل دریافت کنید. در سال 2021 ارزش این حقوق 400 دلار است، در این مقدار کارفرمای شما 9.45٪ از سهم بیمه تامین اجتماعی را کسر می کند.
  • دریافت سیزدهمین حقوق متناسب با تعداد ماه های کار از اول دسامبر سال قبل تا 30 نوامبر سال جاری.
  • دریافت چهاردهمین حقوق متناسب با تعداد ماه های کار طبق  سال تحصیلی
  • مرخصی زایمان برای مادر:  برای تولد پسر یا دختر خود، شما مستحق 12 هفته مرخصی هستید. مرخصی برای پدر: برای تولد پسر یا دختر خود، شما مستحق 10 روز مرخصی هستید.
  • برخی ویژگی‌های خاص برای افرادی که چند قلو دارند یا پسر یا دخترشان شرایط سلامتی خاصی دارند، وجود دارد. میتوانید با کارفرمای خود  در این خصوص صحبت کنید.
  • مطابق با قرارداد کاری و نظامی که تحت آن استخدام شده اید، در زمان بیماری تا زمانی که گواهی پزشکی تایید شده توسط نهادهای مربوطه داشته باشید، حق استفاده از مرخصی استعلاجی دارید. با توجه به قرارداد شما و نوع بیماری شما، شرایط خاصی وجود دارد. با کارفرمای خود صحبت کنید.
اگر قربانی استثمار یا آزار و اذیت در محل کار شده اید یا هر نوع تبعیض را متحمل شده اید، به وزارت کار مراجعه کرده و شکایت خود را با بازرس کار ارائه دهید.

همچنین می توانید از دفتر دادآوری عمومی (Defensoría Pública) درخواست کمک حقوقی رایگان کنید یا با دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (ACNUR) تماس بگیرید.