با چه ویزاهایی می‌توانم کار کنم؟

اگر درخواست شما برای وضعیت پناهندگی پذیرفته شد، دولت به شما ویزای بشردوستانه می دهد که با آن می توانید به طور قانونی در اکوادور کار کنید.

اگر فردی هستید که به عنوان پناهنده شناخته شده است، می توانید به طور قانونی در اکوادور کار کنید.

به یاد داشته باشید که اگر پناهنده هستید و ویزای حفاظت بین المللی دارید، مهم است که با صدور حکم شناسایی توسط وزارت امور خارجه، کارت شناسایی خود را در دفاتر ثبت احوال در کیتو، گوآیاکیل و کوئنکا دریافت کنید.

بدون کارت شناسایی ممکن است در دسترسی به کار و تامین اجتماعی و همچنین دسترسی به خدمات مالی با مشکلاتی مواجه شوید.

سایر ویزاهایی که به شما اجازه کار در اکوادور را می دهند عبارتند از: مرکوسور ( Mercosur)، VERHU ( ویزای استثنایی به دلایل بشردوستانه) یا ویزای کار. این ویزاها می توانند موقت یا دائمی باشند. ویزای موقت 2 سال اعتبار دارد و پس از انقضا، باید آن را تمدید کنید.

اگر با ویزای توریستی وارد اکوادور شده اید، نمی توانید کار کنید. با این حال، اگر این نوع ویزا را دارید، می‌توانید فرآیندهای  لازم برای قانونی سازی مهاجرت و کار را به منظور تغییر به ویزایی که به شما اجازه کار کردن می‌دهد، شروع کنید.

گر قربانی استثمار یا آزار و اذیت در محل کار شده اید یا هر نوع تبعیض را متحمل شده اید، به وزارت کار مراجعه کرده و شکایت خود را با بازرس کار ارائه دهید.

همچنین می توانید از دفتر دادآوری عمومی (Defensoría Pública) درخواست کمک حقوقی رایگان کنید یا با با دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد  (ACNUR) تماس بگیرید.