خدمات بانکی

الزامات افتتاح حساب بانکی توسط دو قطعنامه شورای سیاست و مقررات پولی و مالی اکوادور تنظیم می شود، موسسه مسئول تنظیم الزامات افتتاح حساب های بانکی است. بر اساس این قطعنامه‌ها:
611-2020-F:   تنها شرط لازم برای افتتاح حساب پس انداز برای متقاضیان وضعیت پناهندگی، ارائه مدارک هویت خارجی خود (کارت شناسایی یا پاسپورت صادر شده توسط کشور مبدا) و ویزای بشردوستانه است. در مورد افرادی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند، تنها شرط ارائه کارت شناسایی صادر شده توسط دولت اکوادور است.
612-2020-F:  تنها شرط لازم برای افتتاح حساب اولیه برای متقاضیان وضعیت پناهندگی، ارائه مدارک شناسایی خود (مدرک، کارت شناسایی یا پاسپورت صادر شده توسط کشور مبدا) و ویزای بشردوستانه است. در مورد افرادی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند، تنها شرط ارائه کارت شناسایی صادر شده توسط دولت اکوادور است.
613-2020-F: تنها شرط افتتاح حساب پایه تعاونی های پس انداز و اعتبار (سامانه اقتصاد مردمی و همبستگی) برای فراد بدون تابعیت یا پناهنده، ارائه مدارک شناسایی خود (مدرک، کارت شناسایی یا گذرنامه صادر شده توسط کشور مبدا) و ویزای بشردوستانه است. در مورد افرادی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند، تنها شرط ارائه کارت شناسایی صادر شده توسط دولت اکوادور است.
علاوه بر این، اگر ویزای اقامت موقت یا دائم در اکوادور دارید و کارت شناسایی دارید، می‌توانید به خدمات بانکی دسترسی داشته باشید.

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید یا از دسترسی به خدمات بانکی منع شده اید، می توانید برای مشاوره با  ACNUR تماس بگیرید.