Գործընկերներ եւ կոնտակտային տվյալներ

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայություն

Միգրացիոն ծառայությունը քննում է ապաստան ստանալու մասին դիմումները եւ որոշումներ է կայացնում Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստանալու մասին դիմումների վերաբերյալ:

Գործունեության շրջանակը.
• Ապաստան հայցողների ընդունելություն.
• Փախստականի կարգավիճակի որոշում.
• Ինտեգրման աջակցություն.
• Փախստականների ինտեգրման խթանում՝ գործընկեր կազմակերպությունների ծրագրերին ուղղորդման միջոցով։
Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երեւան, 0037, Կարապետ Ուլնեցի փ. 31/3
Հեռ.՝ +374 60 275 014, +374 60 275 032,

+374 33 275 024/ +374 33 275 034 (փախստականների համար)
+374 60 275 024/+374 60 275 034 (ապաստան հայցողների համար)

Էլ-փոստ` [email protected]
Վեբկայք՝ www.migration.am

Մարդու իրավունքների պաշտպան (օմբուդսմեն)

Պաշտպանը հանդես է գալիս որպես անկախ պետական պաշտոնատար անձ, ով հետեւում է պետության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաեւ հանրային ծառայությունների բնագավառում գործող կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պահպանմանը: Պաշտպանը նպաստում է նաեւ խախտված իրավունքների եւ ազատությունների վերականգնմանը:
Հեռ.՝ +374 10 53 76 51
Հասցե` 0002, Երեւան, Պուշկինի փող. 56ա
Էլ-փոստ՝ [email protected]
Թեժ գիծ՝ 116
Վեբկայք՝ www.ombuds.am

Փաստաբանների պալատի Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հանրային պաշտպանի գրասենյակը տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն, այդ թվում՝ ապաստան հայցողներին, փախստականներին, Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած անձանց, մարդկանց թրաֆիքինգի (Մարդկանց թրաֆիքինգի հարցերով հանձնաժողովի կողմից որպես զոհ ճանաչվելու պայմանով) եւ խոշտանգման զոհերին, ինչպես նաեւ այն անձանց, ովքեր հնարավորություն չունեն դատական եւ այլ հանրային մարմիններում իրենց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համար օգտվել իրավաբանական ծառայություններից:
Հեռ. +374 10 60 07 14
Հասցե` 0010, Երեւան, Զաքիյան փող. 7-2, 2-րդ հարկ
Էլ-փոստ՝ [email protected]
Վեբկայք՝ www.advocates.am

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ

«Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում, փախստականների բնակության վայրերում, Հատուկ կացարանում եւ Սոցիալական տներում իրականացվող գործառույթներ.
• Սոցիալական ծառայություններ (խորհրդատվություն, դեպքի վարում, ուղղորդում)
• Իրավաբանական աջակցություն (խորհրդատվություն, իրավունքների պաշտպանություն եւ դատական ներկայացուցչություն)
• Առողջապահական ծառայություններ (տեղեկատվական աջակցություն, ուղղորդում, բուժում եւ դեղորայքի տրամադրում)
• Խնամքի ծառայություններ (հաշմանդամների/տարեցների համար)
• Բնակվարձի մասնակի աջակցություն
• Շահերի պաշտպանություն
• Մարդասիրական դրամական օգնություն
• Մարդասիրական օգնություն՝ հիմնական պարենային/ ոչ պարենային ապրանքների տեսքով
• Շահերի պաշտպանություն, ներառյալ՝ ուղղված ապաքաղաքացիության կրճատմանը։
Հասցե՝ Գարեգին Նժդեհ փ. 42, ք. Երեւան, Հայաստան
Հեռ.՝ (010) 44-47-92, (094) 44-07-93, (096) 40-35-45
Էլ-փոստ` [email protected]
Վեբկայք՝ www.mission.am
Facebook-ի էջ՝ www.facebook.com/MissionArmenia

Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն

Գործունեության ոլորտները.
• Շաբաթական մոնիթորինգային այցեր Հատուկ կացարան
• Խմբային եւ անհատական տեղեկատվական հանդիպումներ/ ուղղորդումներ, տեղեկատվական նյութերի տպագրություն եւ տրամադրում
• Խորհրդատվություններ զբաղվածության վերաբերյալ եւ ուղղորդումներ
• Եկամտաբերության խթանման գործունեության ծրագիր՝ գործիքների տրամադրում, բիզնես կողմնորոշում, կրկնակի աջակցություն (հիմք ընդունելով նախորդ բիզնես գաղափարը)
• Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության եւ առաջին օգնության վերաբերյալ դասընթացներ
• Սեռով եւ գենդերով պայմանավորված բռնությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ
• Անհատական աջակցություն սեռով եւ գենդերով պայմանավորված բռնություն վերապրածներին
• Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն
• Մոնիթորինգային այցեր սահմանային անցակետեր
• Թարգմանչական ծառայությունների տրամադրում
Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երեւան, Պարոնյան փ. 21/1
Հեռ.՝ +374 60 625 050
Էլ-փոստ`[email protected]

ԿԱԶԱ շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ

Գործունեության ոլորտները.
• Սոցիալ-տնտեսական ներգրավմանն ուղղված դասընթացներ /ծրագրեր. մասնագիտական վերապատրաստում (խոհարարության դասընթաց), անհատական մասնագիտական վերապատրաստում, համակարգչային դասընթացներ, ռուսերեն դասընթացներ, ինքնազբաղվածության հմտություններ:
• Երիտասարդության ներգրավման ծրագրեր եւ միջոցառումներ. «Բազմազանության միասնություն» ծրագիր (երիտասարդական միություն եւ միջմշակութային ճամբար), «Երիտասարդների ինտեգրում» (Երեւան-Հալեպ ակումբ, Երիտասարդական նախաձեռնություններ, Երիտասարդական ճամբար, Երիտասարդների ակումբ):
• Սոցիալ-մշակութային ինտեգրման ծրագիր. «Միացեք համայնքին» ծրագիր (հայոց լեզվի դասընթացներ եւ մշակութային հանդիպումներ Հատուկ կացարանի բնակիչների համար՝ կամավորների աջակցությամբ):
• Աջակցություն Գորիս քաղաքում Համայնքային Տեխնոլոգիական կենտրոնի շահագործմանը:
Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երեւան, Նալբանդյան փ. 29, Հեռ.՝ +374 10 541 844, +374 77 541 844, +374 55 541 845 (աշխ. օրեր՝ երկուշաբթի-շաբաթ)
Էլ-փոստ՝ [email protected], [email protected]
Վեբկայք` www.kasa.am/fr/
Facebook՝ KASA Swiss Humanitarian Foundation

Հայ օգնության ֆոնդի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ (ՀՕՖ ԵԱԿՀ)

ՀՕՖ ԵԱԿՀ-ն ճգնաժամերի ընթացքում միջամտության եւ վերականգնողական ծառայություններ է մատուցում 3-18 տարեկան այն երեխաներին, ովքեր ունեն.
1. ապահով ապաստանի կարիք. Ծառայությունը կարճաժամկետ է եւ տրամադրում է 24/7 ռեժիմով խնամք եւ պաշտպանություն, ինչպես նաեւ.
• սոցիալ-մանկավարժական աջակցություն
• հոգեբանական աջակցություն
• մանկաբույժի աջակցություն
• իրավաբանական խորհրդատվություն
2. սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կարիք. տրամադրվում է ինչպես Կենտրոնում ապաստանած երեխաներին, այնպես էլ Կենտրոնից դուրս գտնվող մտահոգության առարկա հանդիսացող երեխաներին։ Այդ ծառայություններն են.
• անհատական եւ ընտանեկան խորհրդատվություն
• միջամտություն ընտանեկան կոնֆլիկտների հաղթահարմանը
• միջամտություն եւ աջակցություն համապատասխան ծառայություններին հասանելիությանը
• հմտությունների զարգացում
• աջակցություն իրավունքների իրացմանը մտահոգության առարկա հանդիսացող երեխաների եւ նրանց ընտանիքների ինտեգրման գործընթացում
3. Դիմակայության եւ ճկունության զարգացման անհրաժեշտություն. ծառայությունը հասանելի է ինչպես Կենտրոնում ապաստանած, այնպես էլ Կենտրոնից դուրս գտնվող մտահոգության առարկա հանդիսացող երեխաներին։ Այն անհատական եւ խմբային արտթերապիայի միջոցով զարգացնում է ստեղծագործական մտածելակերպը, խթանում ինքնարտահայտումը, նպաստում ինքնագնահատականի բարձրացմանը, ակտիվացնում ինքնապաշտպանական մեխանիզմները:
Հասցե՝ Հայաստան, ք. Երեւան, Կարապետ Ուլնեցի փ. 64
Հեռ.՝ +374 60 540 150, +374 95 240 150
Թեժ գիծ՝ (0800) 61 111
Էլ-փոստ՝ [email protected]
Վեբկայք՝ www.farusa.org

Արդարադատության նախարարության Քրեակատարողական ծառայություն

Քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ապաստան հայցողները կարող են դիմել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին՝ խնդրելով իրենց դիմումն ուղղել Միգրացիոն պետական ծառայություն: Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը պարտավոր է ապաստան հայցողին հայտնել նրանց օրինական իրավունքներն ու պարտավորությունները: Հարցազրույցը եւ ապաստան հայցողների կողմից ներկայացված բոլոր տեղեկությունները գրանցվում եւ փոխանցվում են Միգրացիոն պետական ծառայությանը:
Թեժ գիծ՝ +374 10 44 22 73
Հասցե` 0061, Երեւան, Արշակունյաց պողոտա 63
Վեբկայք՝ www.ced.am

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ)

ՄՄԿ-ն նպաստում է միգրացիայի մարդասիրական եւ կանոնավոր կառավարմանը, ինչպես նաեւ միգրանտների մարդու իրավունքների արդյունավետ պահպանմանը եւ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցում համապատասխան այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ դյուրացնելով փախստականների, տեղահանված անձանց, միգրանտների եւ միջազգային միգրացիոն ծառայությունների կարիք ունեցող այլ անձանց կամավոր վերադարձը եւ վերաինտեգրումը:
Հեռ. +374 10 58 56 92
Հասցե` 0010, Պետրոս Ադամյան փող. 14
Էլ-փոստ՝ [email protected]
Վեբկայք՝ www.iom.int/countries/armenia