خوش آمدید

UNHCR آژانس پناهندگان ملل متحد، وبسایت help.unhcr.org/ukraine را برای پناهندگان و پناهجویان در اوکراین ایجاد نموده است. این وبسایت اطلاعات مربوطه را برای پناهندگان و پناهجویان فراهم می­ آورد که شامل پاسخ به سوالات زیر است: