ادغام در جامعه محلی

ادغام در جامعه محلی یکی از واقع بینانه ترین راه حلهای ماندگار برای پناهندگان در اوکراین میباشد. بخشهای کلیدی که UNHCR به دنبال تسهیل فرآیند ادغام در جامعه محلی میباشد، عبارت است از:

  • دفاع (ساده کردن چارچوبهای قانونی و ایجاد فضای حمایتی مساعد برای ممکن ساختن ادغام اجتماعی-اقتصادی پناهندگان در جامعه)
  • توسعه تشکیلات اقتصادی (کمکهای “اتکا به نفس” برای خود اشتغالی)
  • آموزشهای حرفه ای (کمک در آموزشهای مهارتی)
  • استخدام (کمک در جستجوی فرصتهای شغلی و همکاری با مراکز استخدامی)
  • آموزش زبان اوکراینی
  • تحصیلات (کمک های محدود برای تحصیلات تکمیلی از طریق بورسیه های DAFI) دعوت بعدی برای ارسال درخواست در ماه آگوست اعلام خواهد شد.
  • حمایت از ابتکار عمل اجتماعی

در راستای تلاشها برای ترویج ادغام در جامعه محلی، UNHCR اوکراین با مراجع دولتی و وزاتخانه های مختلف همکاری میکند تا از شرایط مساعد برای ادغام در جامعه محلی مطمئن شود.

UNHCR از طریق همیاران، برای افراد مبتدی کلاسهای آموزش زبان اوکراینی و کامپیوتر برگزار میکند. همیاران زمان و اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در این کلاسها را در مکانهای مربوطه اعلام میکنند.

UNHCR و همیارانش برنامه های مختلفی برای کمک به پناهندگان و پناهجویان برای ادغام در جامعه محلی و اتکا به نفس ارائه میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش برنامه های حمایتی مراجعه کنید.

UNHCR و همیارانش از ابتکار عمل اجتماعی پشتیبانی میکنند. ابتکار عمل اجتماعی شامل دامنه ای از فعالیتها برای حرکت دادن و توانبخشی به جوامع پناهنده میباشد. این ابتکارات، بر پایه تحصیلات، مهارت، و ظرفیت جمعیت تحت تاثیر ایجاد شده و با هدف تقویت توانمندیها برای مدیریت بحران، محافظت از خود و پیدا کردن راه حل برای مشکلات ارائه میشوند. اگر جامعه شما نیازمند آموزش مهارتهای خاصی در یک زمینه مشخص است که به شما اجازه دهد بیشتر به خود متکی باشید، UNHCR میتواند به شما در آموزش و دریافت آن مهارتها یاری رساند. بطور خاص برای پناهندگان و پناهجویان، این میتواند شامل فعالیتهای اجتماعی در زمینه بهداشت روان و حمایتهای روانی-اجتماعی باشد. ابتکار عمل اجتماعی شامل تهیه تجهیزات/ تدارکات و یا تعمیرات محوطه نمیشود. برای اطلاعات بیشتر به همیاران UNHCR در محلهای مربوطه مراجعه کرده و یا در روزهای چهارشنبه بین ساعت 10:00 تا 16:30 با UNHCR با شماره زیر تماس بگیرید
+38 (044) 288 97 10