تامین مخارج زندگی

درحال حاضر UNHCR در پنج حوزه جهت ترویج استخدام پناهندگان فعالیت میکند:

 1. توسعه تجارت با ارائه کمک هزینه های “اتکا به نفس” برای خود اشتغالی
 2.  آموزشهای حرفه ای شامل تعلیمات مهارتی
 3.  کمک در جستجوی فرصتهای شغلی و همکاری با مراکز کاریابی و بخش خصوصی
 4. کمکهای اجتماعی
 5. دفاع از تسهیل چارچوب های قانونی و ایجاد فضای حمایتی مساعد برای ادغام پناهندگان در به جامعه از نظر اجتماعی- اقتصادی و ارائه راه حل ماندگار به آنها


کمک هزینه های "اتکا به نفس" برای خود اشتغالی

کمک هزینه “اتکا به نفس”، مساعدتی یک باره به پناهجویان و پناهندگانی است که شرایط زیر را احراز کنند. این کمک هزینه میتواند در اختیار کسانی قرارگیرد که شناخت کامل و علاقه وافری به خود اشتغالی دارند که خود شامل داشتن برنامه شخصی تجاری یا استخدامی شفاف و معقول میباشد.

شما برای دریافت کمک هزینه “اتکا به نفس” UNHCR واجد شرایط هستید در صورتی که:

 1. توسط دولت اوکراین پناهنده و یا شخص دارای وضعیت محافظت تکمیلی شناخته شده اید
 2. پناهنده مجاز هستید به این معنی که تحت مقررات UNHCR پناهنده شناخته میشوید بدون توجه به اینکه دولت اوکراین شما را به رسمیت شناخته باشد یا خیر
 3. پناهجویی هستید که توسط همیاران UNHCR واجد شرایط شناخته شده اید و در یکی از مراحل فرآیند پناهجویی ملی قرار دارید. (شامل فرآیند استیناف نیز هست) و گواهی معتبر پناهجویی را که سرویس مهاجرت منطقه ای صادر کرده در اختیار دارید.

کمک هزینه “اتکا به نفس” نیازهای زیر را پوشش میدهد:

 • کمک مستقیم به فعالیتهای تجاری کوچک و متوسط که توسط یک یا چند درخواست دهنده با هدف شروع یا توسعه تجارت سود آور انجام گیرد.
 • شروع به فعالیت کشاورزی. در این حالت تقدم با افرادی خواهد بود که در مناطق روستایی سکونت دارند و در این زمینه تجربه قبلی داشته باشند
 • آموزش مهارت های حرفه ای و یا کسب صلاحیت مجدد، به منظور اشتغال ماندگار بیشتر
 • سایر پروژه ها برای تامین مخارج زندگی

چگونه برای کمک هزینه درخواست دهیم:

 1. پرسشنامه کمک هزینه “اتکا به نفس” را به یکی از زبانهای اوکراینی، انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی، سومالیایی، روسی تکمیل نمایید. در صورتی که به زبانهای زیر تسلط ندارید میتوانید فرم را به زبان خود ارسال کنید
 2. درصورت قرارگیری در لیست کوتاه، برای یک جلسه (حضوری در UNHCR یا از طریق Skype ) دعوت شده و با شما مصاحبه انجام خواهد شد.
 3. بعد از مشاوره با UNHCR درخواست کمک هزینه “اتکا به نفس” و یا برنامه شخصی برای اشتغال را (در مورد آموزشهای حرفه ای) بر اساس پیشنهادات تکمیل کرده و هرچه سریعتر پیش از گذشت یک ماه از مشاوره، برای UNHCR ارسال نمایید.
 4. کمیته انتخاب کمک هزینه “اتکا به نفس” برنامه و یا درخواست شما را بررسی کرده و نتیجه نهایی را کتبا به شما اعلام خواهد کرد.
 5. درصورت تایید شدن شما برای دریافت کمک هزینه، برای اجرای برنامه تجاری خود مشاوره های بیشتری به شما ارائه خواهد شد.

درصورتی که شرایط بالا را احراز میکنید، میتوانید پرسشنامه کمک هزینه “اتکا به نفس” را تکمیل کرده و به ایمیل [email protected] ارسال نمایید. خواهشمند است عنوان ایمیل را “Self-Reliance Grant” درج نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر برای ارسال درخواست کمک هزینه، میتوانید با شماره تماس گرفته و یا چهرشنبه ها حضورا بین ساعت 10:00 تا 16:30 به UNHCR مراجعه نمایید.

تلفن:  +38 (044) 288 97 10 (داخلی 114)


آموزشهای حرفه ای

شما میتوانید مستقیما به UNHCR و یا از طریق سازمانهای همیار برای دریافت آموزشهای حرفه ای درخواست نمایید. آموزشهای حرفه ای بخشهای مختلفی را بر اساس آینده شغلی پوشش میدهند. مشاوره فردی برای آشنایی با فرصتهای آموزش حرفه ای توسط همیاران به عنوان بخشی از کمکهای اجتماعی ارائه میشود


استخدام

UNHCR و همیارانش فعالانه با مرکز استخدام دولتی جهت شناسایی فرصتهای استخدامی مناسب برای پناهجویان و افراد دارای وضعیت محافظت بین المللی همکاری میکنند. مشاوره فردی توسط همیاران UNHCR به عنوان بخشی از کمکهای اجتماعی ارائه میشود. (روکادا (Rokada) در کییو (Kyiv)، تنت آو اپریل (Tenth of April) در اودسا (Odesa)، نیکا (Neeka) در زکرپودیا (Zakarpattia) و آرتوپی (R2P) در هورکیف (Kharkiv))

اگر کارفرمایی پیدا کردید که دوره آزمایشی بدون حقوق تا سه ماه به شما پیشنهاد میکند میتوانید برای دریافت “حمایت یارانه ای استخدام” به UNHCR مراجعه کنید.