اسکان مجدد

اسکان مجدد ، ادغام در جامعه محلی، و بازگشت داوطلبانه سه راه حل ماندگار است که UNHCR به دنبال دستیابی به آنهاست. اسکان مجدد، در سطح جهانی، توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تنها به آسیب پذیرترین پناهندگان ارائه می شود. کمتر از 1٪  از همه پناهندگان در سراسر جهان، اسکان مجدد می شوند.

اسکان مجدد جزو حقوق بشمار نمی رود و هیچگونه وظیفه ای متوجه کشورها برای قبول پناهندگان جهت اسکان مجدد نیست. اینکه یک پناهنده اسکان مجدد شود به موارد زیر بستگی دارد:

  • سیاستهای کشورهای اسکان مجدد
  • معیارهای پذیرش کشورهای اسکان مجدد
  • و همینطور وضعیت فرد

 

چشم انداز اسکان مجدد برای پناهندگان در اوکراین در سال 2019:

در مقایسه با سایر کشورهای میزبان پناهندگان، جمعیت پناهندگان در اوکراین بسیار کم است. شرایط ادغام در جامعه محلی اوکراین نیز از بسیاری جهات، توسط کشورهای اسکان مجدد، مساعد تلقی می شود. به همین دلیل این کشورها، سهمیه ای (جایی) برای ارائه درخواست توسط UNHCR اوکراین در نظر نمی گیرند.

بر این اساس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در اوکراین تصمیم گرفته تا استراتژی خود را با این وضعیت تطبیق داده و تلاش هایش را در جهت حمایت از ادغام پناهندگان در جامعه محلی اوکراین تشدید کرده و منابع بیشتری را برای کمک به پناهجویان و پناهندگان در زمینه اتکا به نفس و ادغام در جامعه محلی اوکراین اختصاص دهد (جزئیات را می توان از اینجا  دریافت نمود)

البته UNHCR اوکراین همچنان به ارائه اسکان مجدد برای تعداد بسیار کمی از پناهندگان در اوکراین ادامه خواهد داد. اسکان مجدد به عنوان یک ابزار حفاظتی برای افرادی که با خطراتی جدی مواجه هستند که نمی توان در اوکراین به آنها پرداخت، استفاده میشود. اولویت اول با زنان در معرض خطر خواهد بود. اطلاعات مربوط به اسکان مجدد و معیارهای واجد شرایط بودن در دسترس عموم است و پاسخ به سوالات متداول نیز در آدرس زیر قابل دسترسی است .

 

کمیساریا، پرونده های احتمالی برای اسکان مجدد را شناسایی می کند؛ که این امر وابسته به ارائه درخواست توسط کاندیداهای احتمالی نیست. UNHCR تمامی اطلاعات مربوط به وضعیت حقوقی و اجتماعی پناهجویان و پناهندگانی که در اوکراین ثبت نام کرده و کمک های قانونی و اجتماعی که از سازمان های شریک UNHCR در اوکراین دریافت کرده اند را در اختیار دارد. اگر پرونده شما برای بررسی اسکان مجدد انتخاب شده باشد، کمیساریا با شما تماس خواهد گرفت.

پناهجویان و پناهندگان همواره می توانند به UNHCR و یا سازمانهای همکارش نامه نوشته و اطلاعاتی در مورد وضعیت خود ارائه نمیاند. اطلاعات ارائه شده به موقع خود در نظر گرفته شده، ثبت گردیده و در فایل فیزیکی هر فرد نگهداری می شود. این اطلاعات براساس ارزیابی ما از وضعیت شما، و با توجه به سیاستهای حفاظت اطلاعات کمیسریا، به کسانی که برای پیگیری وضعیت شما ضروری دانسته میشوند، منتقل میشود. با این حال، لطفا توجه داشته باشید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قادر به پاسخگویی به تمام نامه های درخواست اسکان مجدد، نخواهد بود.

قابل توجه آن دسته از پناهندگانی که پرونده آنها قبلا برای اسکان مجدد شناسایی شده یا درخواست داده بودند، UNHCR اوکراین همچنان پرونده شما را دنبال خواهد کرد و درصورتی که تغییراتی در ارتباط با پرونده شما بوجود بیاید، مستقیما به شما اطلاع خواهد داد.

 

کسانی که خدمات اسکان مجدد و یا اسناد سفر در ازای پول یا مساعدت عرضه میکنند، کلاهبردار بوده و درحال قانون شکنی هستند. تقاضای پول برای اسکان مجدد نادرست بوده و درخواست لطف و مساعدت در ازای اسکان مجدد نادرست میباشد. کمکها برای اسکان مجدد کاملا رایگان است. هر گونه اطلاعات درمورد افرادی که در ازای دریافت پول، ادعای مساعدت در اسکان مجدد میکنند، باید بلافاصله از طریق سیستم شکایت کمیساریا، به اطلاع UNHCR برسد. میتوانید شکایت خود را از این افراد با مراجعه به صورت حضوری در طول روزها و ساعات کاری (9:00 تا 18:00)، و یا به صورت نوشتاری از طریق انداختن نامه در صندوق پستی روبروی ساختمان کمیسریا به آدرس: شماره 16 خیابان لاورسکا،   01015 اوکراین، و یا از طریق ایمیل به [email protected] ارسال کنید. برای اطلاعات بیشتر درمورد سیستم شکایات UNHCR به اینجا  مراجعه کنید