شکایات

چگونگی شکایت از UNHCR و همیاران آن

در صورت داشتن هرگونه شکایت و یا پیشنهاد در ارتباط با فعالیت کارمندان UNHCR و یا همیاران مردم نهاد آن، مراتب را کتبا از طریق:

  • پست به آدرس: 16, Lavrska St., Kyiv, 01015, Ukraine
  • حضورا در طول روزها و ساعات کاری (از 9:00 تا 18:00)
  • انداختن نامه به صندوق UNHCR روبروی دفاتر (unhcr.org.ua/contacts) و یا از طریق ایمیل ([email protected])

ارسال نمایید. تمامی اطلاعات محرمانه بررسی میشوند. درصورت تمایل به دریافت پاسخ میتوانید اطلاعات تماس خود را نیز قید نمایید.