Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga

Go’aan ka gaarista xaaladda qaxootiga (RSD) waa qayb ka mid ah habaynta kiiska UNHCR si loo go’aamiyo in lagugu siin doono magangelyo caalami ah qaxoonti ahaan iyo in kale. Iyadoo lagu salaynayo Xeerka Madaxweynaha Indonesia No. 125 ee 2016, ma jiro wax ka duwan daawaynta ilaalinta ee u dhaxaysa magangalyo-doonka iyo qaxootiga Indonesia. Iyadoo la raacayo qaanuunka, qof kasta oo ka diiwaangashan UNHCR si toos ah uma geli doono waraysiga RSD. Magangelyo-doonka waxa lagu wargelin doonaa waraysiga RSD marka ay jirto fursad xal dhammaystiran ama marka uu xafiisku u baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaybo ka mid ah sheegashadaada. Dhanka kale, magangelyo-doonka waxaa loo aqoonsan yahay inay la mid yihiin qaxootiga dhammaan dhinacyada kale. Shaqaalaheenu way kula soo xidhiidhi doonaan marka laguu qorsheeyo waraysiga RSD.

Macluumaadka qaxootiga ee hababka fog ee RSD inta lagu jiro COVID 19

• Guryaha UNHCR hadda ma furna badina hawlaha RSD waxa lagu fulin doonaa meel fog oo taleefoon ah;

• Si loo hubiyo kala fogaanshiyaha bulshada, kaliya codsadayaasha ballamaha leh ayaa iman doona marka dib loo furo dhismaha;

• Marka dhismeheenna dib loo furo, oo ay jiraan xaalado aan caadi ahayn, qaxootiga waxaa lagu martiqaadi doonaa inay u yimaadaan xafiiska UNHCR ballan keliya. Tirada ballamaha maalinlaha ah waxaa loo xisaabiyaa si loogu hoggaansamo shuruucda.

Sidee buu u shaqeeyaa waraysiga fog ee RSD?

Waa kuwan tillaabooyinka:

UNHCR waxay hadda qabataa waraysi fog oo RSD ah. UNHCR waxay tixgelisaa helitaanka codsadaha ee internetka iyo sirta. Wareysiga fog ee RSD, UNHCR waxay inta badan ku dhaqantaa wicitaan taleefan oo joogto ah waxayna adeegsan doontaa WhatsApp ama aalado kale marka loo baahdo. Waxa kale oo lagu waydiin doonaa su’aalo lagu xaqiijinayo aqoonsigaaga waxayna UNHCR ku waydiin doontaa ogolaanshahaaga in lagu wareysto iyadoo la isticmaalayo habkan.

Waa lagula soo xidhiidhi doonaa oo lagu wargelin doonaa jadwalka waraysiga.

Maalinta waraysiga, waa inaad hubisaa inaad haysatid sirta aad uga baahan tahay waraysiga, inaad leedahay xidhiidh wanaagsan, iyo taageerada kale ee lagama maarmaanka u ah waraysiga.

Haddii aanad ku qanacsanayn hababka waraysiga fog ee RSD, oo aadan ogolaan nidaamka, fadlan ha welwelin. Wax raad xun ah kuma yeelan doonto hab-socodka RSD-gaaga, waxaananu dib kuugu qabsan doonaa marka aanu kugu dejin karno xafiiska.

Haddii aadan fiicnaan ka hor jadwalka wareysiga, fadlan nala soo socodsii isla markaaba si aan dib ugu dhigno wareysigaaga si waafaqsan.

Taageero noocee ah ayay UNHCR ku bixisaa Codsiyada Kafiilka Gaarka ah?

UNHCR Indonesia waxay taageertaa magangelyo-doonka iyo qaxootiga bilaabaya kafaala-qaadka gaarka ah ee waraysiyada RSD iyo/ama bixinta warqad xaqiijinta xaaladda.

Si aad ugu qalanto RSD kafaala-qaadka gaarka ah, waa inaad soo gudbisaa dukumeenti cadeynaya inaad ku jirto habka codsiga kafaalaqaadka gaarka ah. Fadlan iimayl u soo dir [email protected] ama  foomkayada weydiinta: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  oo bixi macluumaad kooban oo ku saabsan codsigaaga RSD ee kafaalaqaadka gaarka ah.

Warqadda xaqiijinta xaaladda, waxaad ku codsan kartaa isla emailka UNHCR ee kore ama foomkayaga weydiinta: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM

Rafcaan ma ka qaadan karaa go'aanka waraysigayga?

Haddii dacwadaada qaxootinimo la diido, waxaad xaq u leedahay in aad rafcaan ka qaadato go’aanka adiga oo soo gudbinaya foomka codsiga racfaanka ee lagu siiyay wakhtiga ogeysiinta lagugu siinayo.

Xafiiska ayaa dib u eegi doona codsiga oo kula soo xidhiidhi doona waraysi haddii loo baahdo.

Si aad u soo gudbiso codsigaga, u soo dir emayl [email protected]  ama foomkayada weydiinta: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  oo wata lambarkaaga kiiska, magaca, macluumaadka aad gudbinayso codsiga racfaanka iyo foomka codsiga oo dhamaystiran.

Haddii racfaankayga la diido, dib ma u furi karaa kiiskayga?

Haddii lagugu diido racfaan, kiiskaagu waa xidhan yahay. Dib u furista xaq maaha Kiisaska waxaa dib loogu furayaa sababo gaar ah oo keliya UNHCR kama jawaabi karto dhammaan codsiyada la helo.

Codsiyada qoran ee dib u furitaanka kiis xiran waxaa lagu soo gudbin karaa adigoo u soo diraya iimayl [email protected]  ama foomkayaga weydiinta: https://enketo.unhcr.org/x/#fmYrpTgM  oo wata lambarkaaga kiiska, magaca, iyo codsigaaga dib u fur Kiiskaagu wuu xidhan yahay haddii aan si kale lagugu ogeysiin.


Related information

<< Back to Indonesia homepage >> Select another country on our Help page