Isu-keenida Qoyska

Wadamo kala duwani waxay leeyihiin qorshayaal iyo habraacyo midaynta qoyska oo kala duwan. Haddii aad leedahay xubin qoyskaaga ah oo ku nool waddan saddexaad oo jeclaan lahaa inuu kula midoobo, fadlan wax ka baro habka isu-keenidda qoyska ee waddankaas. Macluumaadkan waxaa badanaa laga heli karaa mareegaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Mararka qaarkood ururada kale waxay bixiyaan macluumaad waxtar leh, sida Laanqayrta Cas.

Fadlan ogow in qorshayaasha dib-u-midaynta qoysku ay inta badan yihiin kuwo aad u adag, shuruudaha iyo shuruudahana waa adag yihiin. Tusaale ahaan, haddii aad noqonayso xaaska ama ilmaha ugu yar xubin qoyskaaga ah, xubnaha qoyskaagu waa in ay ku soo gudbiyaan codsi muddo go’an gudahooda ka dib marka lagu siiyo sharciga degenaanshaha, sida in laguu aqoonsado qaxooti u baahan ilaalinta caalamiga ah. , iyo xubin qoyskaaga waa in ay muujiyaan awood dhaqaale si ay kuu daryeelaan. Xeerarkani way kala duwan yihiin waddan ahaan. Waa mas’uuliyadda adiga iyo xubnaha qoyskaaga inaad ogaataan xeerarka gaarka ah ee habka isu keenida qoyska ee wadankaaga saddexaad. UNHCR Indonesia tan kuuma samayn karto. Waxaad ka heli kartaa macluumaad waxtar leh shabakadaha caawinta ee wadamada kale

Shaqaalaynsiinta xirfadle sharci oo ku takhasusay sharciga socdaalka ee waddan saddexaad ayaa inta badan aad waxtar u leh socodsiinta nidaamka. Xubinta qoyskaaga ee ku nool waddan saddexaad waxaa lagu dhiirigelinayaa inay raadsato caawimo xagga sharciga ah haddii ay suurtogal tahay. UNHCR Indonesia waxa laga yaabaa inay ku caawiso dukumentiyada gudaha Indonesia iyo haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo helitaanka ogolaanshaha bixista iyo isu diyaarinta bixista. Taageerada, fadlan u qor [email protected]


Related information

<< Back to Indonesia homepage
>> Select another country on our Help page