Fursadaha Waxbarasho

Haddii aad leedahay heer waxbarasho oo gaar ah, waxaa laga yaabaa inaad ka faa’iidaysato barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan. Waxaad ku arki kartaa doorashooyin deeq waxbarasho oo kala duwan oo ku jira barnaamijka fursadaha fursadaha ee UNHCR laakiin fadlan xusuusnow in goobtani ay sidoo kale leedahay macluumaad ku saabsan fursadaha Indonesia, ma aha oo kaliya dalalka kale- https://services.unhcr.org/opportunities/


Related information

<< Back to Indonesia homepage >> Select another country on our Help page