حمایت از اشخاصی که در معرض خشونت هستند

تجربه خشونت، از جمله خشونت جنسی یا هر گونه خشونت به دلیل جنسیت شما هرگز تقصیر شما نبوده و هیچ وقت برای گزارش دادن یا درخواست کمک دیر نسیت. هر زمانی که مایل باشید، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکایش برای حمایت از شما آماده هستند.

اگر شما در معرض هر نوع آزار و اذیت جنسی، خشونت (در خانه یا خارج از خانه) هستید و یا تهدید به خشونت شده اید، لطفا بلافاصله با هر یک از خطوط زیر تماس بگیرید

  • خط تلفن خدمات امدادی کاتولیک: 📞 +62 811 9670 250
  • شماره تلفن اختصاصی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: 📞 +62 811 1000 424

به شما مشوره محرمانه در مورد اینکه چه باید بکنید و چگونه حمایت مورد نیاز خود را دریافت کنید، داده خواهد شد.

اس جی بی وی (SGBV) و یا خشونت به دلیل مسایل جنسی و جنسیتی چه می باشد؟

خشونت جسمی و عاطفی—در قالب زور، اجبار، تهدید و فریب— علیه دیگری به دلیل جنس یا جنسیت شان به عنوان اس جی بی وی در نظر گرفته می شود. در حالی که بسیاری از قربانیان و نجات یافتگان زنان و دختران هستند، مردان و پسران نیز می توانند به آن معروض شوند.

انواع خشونت جنسی و جنسیتی:

  • تجاوز: نفوذ ناخواسته، غیر توافقی که همچنین شامل هر گونه فعالیت جنسی با یک کودک زیر 18 سال نیز میباشد.
  • خشونت جنسی: هر گونه تهدید جنسی یا عمل انجام شده که بدون رضایت باشد حتی در محدوده ازدواج. این موارد شامل هرگونه رایطه جنسی با کودک زیر 18 سال, ختنه آلت جنسی زنانه, سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت، استثمار، و تن فروشی اجباری   نیز میباشد.
  • حمله فیزیکی: تهدید یا اعمال آسیب فیزیکی، با یا بدون سلاح که  شامل ضرب و شتم، مشت زدن، قطع عضو و قتل نیز میباشد.
  • ازدواج اجباری:ازدواج بر خلاف میل.
  • کودک همسری:هر نوع ازدواجی با  کودک دختر یا پسر زیر 18 سال .
  • جلوگیری از دسترسی به منابع، فرصت ها، یا خدمات: انزوای اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از دسترسی به آموزش، بهداشت و درمان (از جمله داروهای ضد بارداری)، اشتغال، و حقوق اساسی.
  • آزار روانی/عاطفی: وارد کردن درد روانی یا عاطفی، از جمله تهدید بهآسیب یا اعمالی که موجب  توهین به فرد، تحقیر یا منزوی کردن فرد از دوستان و خانواده اش میشود. این اعمال همچنین ممکن است شامل آزار لفظی، تخریب چیزهای گرامی و باارزش، توجه ناخواسته، یا سخنان حرکات یا کلمات کتبی تهدید آمیز باشد.

این اشکال خشونت ممکن است بین اعضای خانواده یا کسانی که در یک رابطه نزدیک هستند رخ دهد.عاملان ممکن است غریبه، آشنا، عضو خانواده یا کسانی که به عنوان عضو خانواده در نظر گرفته می شوند،  باشند بدون در نظر گرفتن اینکه در یک خانوار زندگی می کنند.


اطلاعات مرتبط

<< Back to Indonesia homepageبرگشت به صفحه اصلی اندونزی >> Select another country on our Help pageانتخاب کشور دیگر در صفحه دریافت کمک